Visa allt om Nils Ericsons Fastighets Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 67 555 43 527 50 547 44 922 43 504 38 609 45 082 43 982 35 160 45 902
Övrig omsättning - 900 100 295 - - - 443 2 831 2 111
Rörelseresultat (EBIT) 8 604 9 218 8 694 8 684 5 958 4 457 6 180 8 659 8 744 7 618
Resultat efter finansnetto 5 066 5 091 4 513 4 457 2 852 2 677 1 348 3 080 4 785 4 491
Årets resultat 3 100 4 186 3 738 3 257 2 060 2 059 911 2 151 3 393 3 214
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 212 453 217 424 163 455 130 869 132 244 134 690 136 478 140 048 138 869 116 179
Omsättningstillgångar 16 888 12 322 19 457 20 825 19 806 18 001 12 675 11 842 10 542 29 263
Tillgångar 229 341 229 746 182 912 151 694 152 050 152 691 149 153 151 890 149 411 145 442
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 236 23 512 21 326 19 587 18 330 18 270 18 211 18 301 17 148 15 005
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 1 816 1 793 2 161 2 111 1 940 2 032 2 219 1 478 1 310
Långfristiga skulder 180 242 181 891 138 291 113 701 114 494 115 379 116 443 117 564 117 622 114 802
Kortfristiga skulder 22 249 22 527 21 502 16 244 17 116 17 102 12 467 13 807 13 162 14 324
Skulder och eget kapital 229 341 229 746 182 912 151 694 152 050 152 691 149 153 151 890 149 411 145 442
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 651 624 515 699 668 682
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 7 705 7 769 8 008 7 529 6 588 6 004 5 649 5 966 6 618 6 457
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 421 2 677 2 586 2 565 2 518 2 359 2 413 3 256 3 243 3 203
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 67 555 44 427 50 647 45 217 43 504 38 609 45 082 44 425 37 991 48 013
Nyckeltal
Antal anställda 21 18 18 17 19 19 20 24 24 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 217 2 418 2 808 2 642 2 290 2 032 2 254 1 833 1 465 1 913
Personalkostnader per anställd (tkr) 492 590 601 605 521 482 440 405 465 440
Rörelseresultat, EBITDA 13 575 13 835 12 737 12 071 9 462 7 837 9 458 12 067 11 816 10 630
Nettoomsättningförändring 55,20% -13,89% 12,52% 3,26% 12,68% -14,36% 2,50% 25,09% -23,40% -%
Du Pont-modellen 3,77% 4,02% 4,85% 5,98% 4,09% 3,04% 4,28% 5,86% 6,03% 5,29%
Vinstmarginal 12,80% 21,24% 17,56% 20,20% 14,30% 12,03% 14,17% 20,25% 25,64% 16,76%
Bruttovinstmarginal 56,21% 83,54% 100,00% 100,00% 70,54% 74,09% 64,52% 67,91% 80,38% 59,78%
Rörelsekapital/omsättning -7,94% -23,45% -4,05% 10,20% 6,18% 2,33% 0,46% -4,47% -7,45% 32,55%
Soliditet 10,98% 10,23% 11,66% 12,91% 12,06% 11,97% 12,21% 12,05% 11,48% 10,32%
Kassalikviditet 75,59% 54,70% 90,49% 128,20% 113,23% 102,77% 98,25% 85,77% 80,09% 135,08%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 17 192 16 181 15 886 15 518 14 847 14 476 14 283 14 001 12 620 20 017
Övrig omsättning - 2 028 961 849 1 067 1 212 - - 2 820 2 859
Rörelseresultat (EBIT) 3 762 5 951 6 213 7 066 4 282 4 343 4 169 5 229 6 396 7 074
Resultat efter finansnetto 2 960 3 485 3 663 4 027 2 050 2 441 687 1 542 4 769 4 809
Årets resultat 1 889 2 067 2 687 2 888 1 618 1 658 547 1 762 2 664 2 709
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 108 222 111 198 103 455 100 804 101 063 102 624 104 206 106 872 104 893 81 366
Omsättningstillgångar 34 802 31 071 13 655 13 100 12 097 11 925 5 933 3 327 6 240 21 909
Tillgångar 143 023 142 269 117 110 113 904 113 160 114 549 110 139 110 198 111 133 103 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 108 13 219 13 152 12 465 11 576 11 959 12 301 12 754 11 992 10 578
Obeskattade reserver 5 785 5 270 4 471 4 488 4 413 4 863 4 720 4 857 5 197 4 172
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 789 101 209 84 249 83 270 83 574 83 833 84 287 84 881 84 201 80 847
Kortfristiga skulder 23 341 22 571 15 238 13 681 13 596 13 895 8 832 7 706 9 743 7 679
Skulder och eget kapital 143 023 142 269 117 110 113 904 113 160 114 549 110 139 110 198 111 133 103 275
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 404 987 990 873 815 819 749 751 756 716
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 595 437 371 364 341 347 404 331 818 628
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 192 18 209 16 847 16 367 15 914 15 688 14 283 14 001 15 440 22 876
Nyckeltal
Antal anställda 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 298 8 091 7 943 7 759 7 424 7 238 7 142 7 001 6 310 10 009
Personalkostnader per anställd (tkr) 520 718 688 628 578 571 549 528 878 780
Rörelseresultat, EBITDA 6 533 8 575 8 693 9 370 6 618 6 586 6 403 7 554 8 242 8 993
Nettoomsättningförändring 6,25% 1,86% 2,37% 4,52% 2,56% 1,35% 2,01% 10,94% -36,95% -%
Du Pont-modellen 3,55% 4,18% 5,43% 6,51% 4,00% 3,94% 3,92% 5,12% 6,95% 6,91%
Vinstmarginal 29,50% 36,79% 40,02% 47,82% 30,52% 31,15% 30,19% 40,28% 61,16% 35,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 99,84% 70,81%
Rörelsekapital/omsättning 66,66% 52,53% -9,96% -3,74% -10,10% -13,61% -20,30% -31,28% -27,76% 71,09%
Soliditet 12,32% 12,18% 14,04% 13,85% 13,10% 13,57% 14,25% 14,75% 14,16% 13,15%
Kassalikviditet 149,10% 137,66% 89,61% 95,75% 85,84% 82,76% 62,35% 43,17% 64,05% 148,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...