Visa allt om Aktiebolaget Somas, Ventiler
Visa allt om Aktiebolaget Somas, Ventiler

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 192 815 187 764 185 519 210 563 155 270 148 271 150 049 150 244 128 670 120 251
Övrig omsättning - - - - - 324 14 292 538 259
Rörelseresultat (EBIT) 15 645 12 759 16 359 21 549 1 486 10 629 14 059 7 404 9 311 16 114
Resultat efter finansnetto 16 125 13 482 16 449 22 111 1 747 10 665 14 198 7 681 9 475 16 296
Årets resultat 10 382 18 702 9 630 10 498 453 6 818 6 671 685 6 939 11 302
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 409 68 307 66 281 54 820 51 193 46 298 48 158 48 998 22 970 24 713
Omsättningstillgångar 115 918 103 904 100 235 97 828 80 316 79 253 67 557 72 377 73 697 64 383
Tillgångar 181 327 172 211 166 516 152 648 131 509 125 551 115 715 121 375 96 667 89 096
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 666 132 956 114 254 104 624 94 126 93 673 86 855 80 184 79 499 72 560
Obeskattade reserver 21 570 18 367 28 738 25 405 17 423 16 139 14 819 9 888 3 161 3 347
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 091 20 888 23 524 22 619 19 960 15 739 14 041 31 303 14 007 13 189
Skulder och eget kapital 181 327 172 211 166 516 152 648 131 509 125 551 115 715 121 375 96 667 89 096
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 604 1 085 1 100 1 075 1 081 962 1 120 1 063 1 024 1 073
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 37 678 36 311 34 538 35 152 34 496 29 739 27 853 25 869 22 387 20 073
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 15 332 14 474 13 692 13 875 13 553 11 787 11 641 10 264 9 711 8 396
Utdelning till aktieägare 10 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 192 815 187 764 185 519 210 563 155 270 148 595 150 063 150 536 129 208 120 510
Nyckeltal
Antal anställda 106 107 100 101 93 89 88 88 82 82
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 819 1 755 1 855 2 085 1 670 1 666 1 705 1 707 1 569 1 466
Personalkostnader per anställd (tkr) 519 497 504 496 523 474 467 444 419 378
Rörelseresultat, EBITDA 22 824 25 863 26 780 30 883 10 001 18 695 19 276 12 416 13 799 20 688
Nettoomsättningförändring 2,69% 1,21% -11,89% 35,61% 4,72% -1,18% -0,13% 16,77% 7,00% -%
Du Pont-modellen 8,89% 7,83% 9,88% 14,48% 1,33% 8,49% 12,27% 6,33% 9,80% 18,29%
Vinstmarginal 8,36% 7,18% 8,87% 10,50% 1,13% 7,19% 9,46% 5,11% 7,36% 13,55%
Bruttovinstmarginal 49,15% 49,69% 51,20% 47,60% 52,07% 49,12% 52,23% 42,33% 45,96% 52,51%
Rörelsekapital/omsättning 49,18% 44,21% 41,35% 35,72% 38,87% 42,84% 35,67% 27,34% 46,39% 42,57%
Soliditet 85,75% 85,52% 81,33% 80,81% 81,34% 84,08% 84,28% 71,93% 84,59% 84,15%
Kassalikviditet 226,29% 187,70% 172,14% 181,99% 99,51% 180,32% 119,62% 39,42% 205,95% 160,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...