Visa allt om Bohusgjuteriet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 33 002 34 428 47 834 46 254 45 297 56 878 52 219 52 659 49 259 42 852
Övrig omsättning 18 107 153 602 206 125 699 - 501 1 649
Rörelseresultat (EBIT) -1 935 -1 820 419 1 908 3 800 10 341 8 970 11 794 9 254 5 387
Resultat efter finansnetto -1 942 -1 762 554 2 267 9 389 14 426 9 088 8 316 10 122 8 665
Årets resultat 196 26 220 2 371 7 388 9 163 5 299 4 788 7 109 4 551
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 950 19 372 18 030 17 592 18 784 22 950 19 364 17 776 14 331 11 136
Omsättningstillgångar 19 695 26 550 30 071 31 468 35 440 29 885 24 475 20 494 28 091 20 646
Tillgångar 43 645 45 922 48 101 49 060 54 224 52 835 43 840 38 271 42 422 31 781
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 698 13 502 13 477 19 257 22 886 21 999 16 636 17 037 15 249 11 141
Obeskattade reserver 7 028 9 260 11 137 10 951 12 029 11 709 8 893 7 114 7 090 6 921
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 848 0 59 3 199
Kortfristiga skulder 22 919 23 159 23 487 18 852 19 310 19 127 17 463 14 120 20 024 10 521
Skulder och eget kapital 43 645 45 922 48 101 49 060 54 224 52 835 43 840 38 271 42 422 31 781
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 794 982 903 949 828 921 1 152 1 006 1 002 934
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 9 246 9 722 10 321 9 787 9 077 8 856 8 115 8 181 7 763 7 083
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 0
Sociala kostnader 3 276 3 474 3 524 3 929 3 546 3 420 3 360 3 171 3 369 2 932
Utdelning till aktieägare 0 0 0 6 000 6 000 6 501 3 800 5 700 3 000 3 000
Omsättning 33 020 34 535 47 987 46 856 45 503 57 003 52 918 52 659 49 760 44 501
Nyckeltal
Antal anställda 31 33 33 33 30 30 28 30 28 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 065 1 043 1 450 1 402 1 510 1 896 1 865 1 755 1 759 1 714
Personalkostnader per anställd (tkr) 452 453 472 469 472 463 473 428 445 454
Rörelseresultat, EBITDA 92 50 3 288 4 650 6 395 12 526 10 923 13 257 10 122 6 157
Nettoomsättningförändring -4,14% -28,03% 3,42% 2,11% -20,36% 8,92% -0,84% 6,90% 14,95% -%
Du Pont-modellen -4,41% -3,74% 1,17% 4,71% 17,35% 29,94% 20,88% 31,95% 27,35% 30,46%
Vinstmarginal -5,83% -4,99% 1,17% 4,99% 20,77% 27,81% 17,53% 23,22% 23,55% 22,59%
Bruttovinstmarginal 61,73% 62,45% 59,71% 63,59% 62,15% 61,92% 60,27% 63,36% 57,18% 53,15%
Rörelsekapital/omsättning -9,77% 9,85% 13,76% 27,28% 35,61% 18,91% 13,43% 12,10% 16,38% 23,63%
Soliditet 43,95% 45,13% 45,08% 55,70% 58,56% 57,97% 52,55% 57,90% 47,98% 50,74%
Kassalikviditet 62,34% 82,96% 103,53% 127,87% 145,89% 127,17% 102,41% 101,06% 119,46% 155,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...