Visa allt om Bohusgjuteriet Aktiebolag
Visa allt om Bohusgjuteriet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 30 100 33 002 34 428 47 834 46 254 45 297 56 878 52 219 52 659 49 259
Övrig omsättning 11 18 107 153 602 206 125 699 - 501
Rörelseresultat (EBIT) -3 231 -1 935 -1 820 419 1 908 3 800 10 341 8 970 11 794 9 254
Resultat efter finansnetto -3 201 -1 942 -1 762 554 2 267 9 389 14 426 9 088 8 316 10 122
Årets resultat 196 196 26 220 2 371 7 388 9 163 5 299 4 788 7 109
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 087 23 950 19 372 18 030 17 592 18 784 22 950 19 364 17 776 14 331
Omsättningstillgångar 14 862 19 695 26 550 30 071 31 468 35 440 29 885 24 475 20 494 28 091
Tillgångar 37 949 43 645 45 922 48 101 49 060 54 224 52 835 43 840 38 271 42 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 894 13 698 13 502 13 477 19 257 22 886 21 999 16 636 17 037 15 249
Obeskattade reserver 3 537 7 028 9 260 11 137 10 951 12 029 11 709 8 893 7 114 7 090
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 848 0 59
Kortfristiga skulder 20 517 22 919 23 159 23 487 18 852 19 310 19 127 17 463 14 120 20 024
Skulder och eget kapital 37 949 43 645 45 922 48 101 49 060 54 224 52 835 43 840 38 271 42 422
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 919 794 982 903 949 828 921 1 152 1 006 1 002
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 9 306 9 246 9 722 10 321 9 787 9 077 8 856 8 115 8 181 7 763
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 3 706 3 276 3 474 3 524 3 929 3 546 3 420 3 360 3 171 3 369
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 6 000 6 000 6 501 3 800 5 700 3 000
Omsättning 30 111 33 020 34 535 47 987 46 856 45 503 57 003 52 918 52 659 49 760
Nyckeltal
Antal anställda 31 31 33 33 33 30 30 28 30 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) 971 1 065 1 043 1 450 1 402 1 510 1 896 1 865 1 755 1 759
Personalkostnader per anställd (tkr) 473 452 453 472 469 472 463 473 428 445
Rörelseresultat, EBITDA -1 856 92 50 3 288 4 650 6 395 12 526 10 923 13 257 10 122
Nettoomsättningförändring -8,79% -4,14% -28,03% 3,42% 2,11% -20,36% 8,92% -0,84% 6,90% -%
Du Pont-modellen -8,38% -4,41% -3,74% 1,17% 4,71% 17,35% 29,94% 20,88% 31,95% 27,35%
Vinstmarginal -10,56% -5,83% -4,99% 1,17% 4,99% 20,77% 27,81% 17,53% 23,22% 23,55%
Bruttovinstmarginal 62,57% 61,73% 62,45% 59,71% 63,59% 62,15% 61,92% 60,27% 63,36% 57,18%
Rörelsekapital/omsättning -18,79% -9,77% 9,85% 13,76% 27,28% 35,61% 18,91% 13,43% 12,10% 16,38%
Soliditet 43,88% 43,95% 45,13% 45,08% 55,70% 58,56% 57,97% 52,55% 57,90% 47,98%
Kassalikviditet 45,56% 62,34% 82,96% 103,53% 127,87% 145,89% 127,17% 102,41% 101,06% 119,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...