Visa allt om Hamu Glasmästeri Aktiebolag
Visa allt om Hamu Glasmästeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 182 3 522 3 649 3 427 3 791 4 116 3 469 3 899 4 233 3 642
Övrig omsättning 152 57 58 21 50 50 38 46 50 42
Rörelseresultat (EBIT) 259 285 311 -46 172 322 198 272 605 224
Resultat efter finansnetto 260 288 342 -41 179 341 208 265 596 204
Årets resultat 202 215 289 12 150 231 140 167 325 110
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 402 434 396 404 434 452 488 522 561 463
Omsättningstillgångar 2 359 2 137 1 969 1 874 2 145 2 263 1 777 1 715 1 944 1 691
Tillgångar 2 761 2 571 2 365 2 278 2 580 2 715 2 266 2 237 2 506 2 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 497 1 495 1 430 1 241 1 379 1 379 1 248 1 157 1 091 786
Obeskattade reserver 482 482 472 503 561 590 580 570 543 408
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 69 31 30 292 404
Kortfristiga skulder 782 594 463 535 639 677 407 480 581 555
Skulder och eget kapital 2 761 2 571 2 365 2 278 2 580 2 715 2 266 2 237 2 506 2 153
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 371 374 352 336 331
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 320 980 1 107 1 104 1 244 835 655 674 753 686
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 539 392 493 452 485 429 386 397 399 340
Utdelning till aktieägare 100 200 150 100 150 150 100 0 0 100
Omsättning 4 334 3 579 3 707 3 448 3 841 4 166 3 507 3 945 4 283 3 684
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 046 881 912 857 948 1 029 867 975 1 058 911
Personalkostnader per anställd (tkr) 466 345 402 392 435 428 376 394 384 355
Rörelseresultat, EBITDA 267 293 319 -16 190 358 232 317 666 238
Nettoomsättningförändring 18,74% -3,48% 6,48% -9,60% -7,90% 18,65% -11,03% -7,89% 16,23% -%
Du Pont-modellen 9,45% 11,20% 14,46% -1,80% 6,94% 12,56% 9,18% 12,70% 24,66% 10,64%
Vinstmarginal 6,24% 8,18% 9,37% -1,20% 4,72% 8,28% 6,00% 7,28% 14,60% 6,29%
Bruttovinstmarginal 67,29% 61,93% 65,06% 61,69% 62,81% 61,69% 59,27% 60,04% 61,71% 55,11%
Rörelsekapital/omsättning 37,71% 43,81% 41,27% 39,07% 39,73% 38,53% 39,49% 31,67% 32,20% 31,19%
Soliditet 67,84% 72,77% 76,03% 70,75% 69,48% 66,81% 73,94% 70,07% 59,14% 50,15%
Kassalikviditet 248,72% 296,13% 336,29% 271,78% 264,79% 276,37% 351,84% 257,08% 250,26% 227,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...