allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Nils A. Jönsson Åkeri Aktiebolag

ORG.NR: 556078-0503
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-062014-062013-06 
  Nettoomsättning (TKR) 80 067 81 896 84 513  
  Övrig omsättning (TKR) 245 170 376  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 820 2 133 3 931  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 700 1 900 3 508  
  Årets resultat (TKR) 560 1 494 2 668  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-062014-062013-06 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 32 513 32 883 37 231  
  Omsättningstillgångar (TKR) 19 905 19 147 19 629  
  Tillgångar (TKR) 52 418 52 031 56 860  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 22 965 23 905 23 411  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 4 519 4 566 4 610  
  Långfristiga skulder (TKR) 8 111 7 352 9 632  
  Kortfristiga skulder (TKR) 16 823 16 208 19 207  
  Skulder och eget kapital (TKR) 52 418 52 031 56 860  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-062014-062013-06 
  Löner till styrelse & VD 1 180 1 365 1 367  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 26 213 26 342 27 832  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 8 479 9 043 9 031  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-062014-062013-06 
  Antal anställda 74 83 91  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 082 987 929  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 486 444 423  
  Nettoomsättningförändring -2,23 % -3,10 % -6,31 %  
  Vinstmarginal 1,20 % 2,83 % 4,89 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 43,81 % 45,94 % 41,17 %  
  Kassalikviditet 118,32 % 118,13 % 102,20 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-062014-062013-06 
  Nettoomsättning (TKR) 73 024 75 104 78 900  
  Övrig omsättning (TKR) 245 170 376  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -5 541 -3 908 -1 039  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -5 669 -4 156 -1 471  
  Årets resultat (TKR) 721 1 634 1 589  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-062014-062013-06 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 31 987 32 236 36 464  
  Omsättningstillgångar (TKR) 18 513 17 845 18 356  
  Tillgångar (TKR) 50 500 50 081 54 820  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 6 335 7 114 6 480  
  Obeskattade reserver (TKR) 19 989 20 265 20 505  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 8 024 7 091 9 198  
  Kortfristiga skulder (TKR) 16 151 15 610 18 637  
  Skulder och eget kapital (TKR) 50 500 50 081 54 820  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-062014-062013-06 
  Löner till styrelse & VD 1 180 1 365 1 367  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 26 213 26 342 27 832  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 8 479 9 043 9 031  
  Utdelning till aktieägare 750 1 500 1 000  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-062014-062013-06 
  Antal anställda 74 83 91  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 987 905 867  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 486 444 423  
  Nettoomsättningförändring -2,77 % -4,81 % -7,76 %  
  Vinstmarginal -7,41 % -5,00 % -1,10 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 43,42 % 45,77 % 39,39 %  
  Kassalikviditet 114,62 % 114,32 % 98,49 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 28 juni 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X