Visa allt om Nils A. Jönsson Åkeri Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 80 067 81 896 84 513 90 204 82 779 78 284 83 731 93 873 81 313 73 030
Övrig omsättning 245 170 376 252 83 281 515 185 340 285
Rörelseresultat (EBIT) 820 2 133 3 931 677 3 368 5 269 3 598 4 808 4 258 3 924
Resultat efter finansnetto 700 1 900 3 508 27 2 931 4 962 2 778 3 822 3 686 3 533
Årets resultat 560 1 494 2 668 33 2 174 3 679 2 029 2 772 2 684 2 576
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 513 32 883 37 231 44 285 42 617 33 787 38 198 38 825 32 839 27 272
Omsättningstillgångar 19 905 19 147 19 629 18 005 19 471 19 439 13 906 17 441 13 357 13 798
Tillgångar 52 418 52 031 56 860 62 290 62 089 53 226 52 105 56 266 46 195 41 070
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 965 23 905 23 411 19 900 21 153 19 715 15 867 13 930 11 249 8 710
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 519 4 566 4 610 5 153 5 170 4 508 0 4 218 3 343 2 477
Långfristiga skulder 8 111 7 352 9 632 14 897 15 034 9 700 12 782 15 691 12 328 11 093
Kortfristiga skulder 16 823 16 208 19 207 22 340 20 731 19 301 18 702 22 428 19 276 18 790
Skulder och eget kapital 52 418 52 031 56 860 62 290 62 089 53 226 52 105 56 266 46 195 41 070
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 1 180 1 365 1 367 1 272 1 054 1 083 1 045 1 448 543 548
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 26 213 26 342 27 832 29 017 24 627 22 257 26 037 27 049 24 432 22 037
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 479 9 043 9 031 9 993 9 045 8 538 10 115 10 442 9 735 8 868
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 80 312 82 066 84 889 90 456 82 862 78 565 84 246 94 058 81 653 73 315
Nyckeltal
Antal anställda 74 83 91 95 90 71 98 103 80 87
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 082 987 929 950 920 1 103 854 911 1 016 839
Personalkostnader per anställd (tkr) 486 444 423 427 388 451 381 381 439 364
Rörelseresultat, EBITDA 8 483 9 812 11 979 8 260 9 943 11 512 10 028 10 230 9 045 7 970
Nettoomsättningförändring -2,23% -3,10% -6,31% 8,97% 5,74% -6,51% -10,80% 15,45% 11,34% -%
Du Pont-modellen 1,84% 4,45% 7,27% 1,52% 5,68% 10,15% 7,23% 8,77% 9,56% 9,95%
Vinstmarginal 1,20% 2,83% 4,89% 1,05% 4,26% 6,90% 4,50% 5,26% 5,43% 5,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,85% 3,59% 0,50% -4,81% -1,52% 0,18% -5,73% -5,31% -7,28% -6,84%
Soliditet 43,81% 45,94% 41,17% 31,95% 34,07% 37,04% 37,02% 24,76% 24,35% 21,21%
Kassalikviditet 118,32% 118,13% 102,20% 80,60% 93,92% 100,71% 74,36% 77,76% 69,29% 73,43%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 73 024 75 104 78 900 85 537 80 536 77 217 83 731 93 873 81 313 73 030
Övrig omsättning 245 170 376 249 83 281 515 185 152 222
Rörelseresultat (EBIT) -5 541 -3 908 -1 039 -2 896 2 291 4 564 3 642 4 801 3 998 3 566
Resultat efter finansnetto -5 669 -4 156 -1 471 299 2 832 4 246 2 827 3 835 3 442 3 182
Årets resultat 721 1 634 1 589 48 181 3 203 638 506 439 543
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 987 32 236 36 464 43 397 42 186 33 210 37 445 37 895 31 712 25 904
Omsättningstillgångar 18 513 17 845 18 356 16 840 18 375 18 559 14 176 17 665 13 565 14 439
Tillgångar 50 500 50 081 54 820 60 237 60 561 51 769 51 621 55 560 45 277 40 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 335 7 114 6 480 4 892 5 843 6 663 3 579 3 032 2 618 2 323
Obeskattade reserver 19 989 20 265 20 505 19 255 19 005 16 403 16 478 14 503 11 349 8 481
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 024 7 091 9 198 14 289 15 034 9 700 12 713 15 415 11 846 10 405
Kortfristiga skulder 16 151 15 610 18 637 21 802 20 678 19 003 18 851 22 609 19 464 19 133
Skulder och eget kapital 50 500 50 081 54 820 60 237 60 561 51 769 51 621 55 560 45 277 40 343
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 1 180 1 365 1 367 1 272 1 054 1 083 1 045 1 448 543 548
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 26 213 26 342 27 832 29 017 24 627 22 257 26 037 27 049 24 432 22 027
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 479 9 043 9 031 9 993 9 045 8 538 10 115 10 442 9 735 8 868
Utdelning till aktieägare 750 1 500 1 000 0 1 000 1 000 120 91 91 145
Omsättning 73 269 75 274 79 276 85 786 80 619 77 498 84 246 94 058 81 465 73 252
Nyckeltal
Antal anställda 74 83 91 95 90 71 98 103 80 87
Nettoomsättning per anställd (tkr) 987 905 867 900 895 1 088 854 911 1 016 839
Personalkostnader per anställd (tkr) 486 444 423 427 388 451 381 381 439 364
Rörelseresultat, EBITDA 2 001 3 650 6 888 4 618 8 719 10 630 9 896 10 047 8 589 7 449
Nettoomsättningförändring -2,77% -4,81% -7,76% 6,21% 4,30% -7,78% -10,80% 15,45% 11,34% -%
Du Pont-modellen -10,72% -7,50% -1,58% 1,99% 5,66% 9,05% 7,36% 8,84% 9,13% 9,19%
Vinstmarginal -7,41% -5,00% -1,10% 1,40% 4,26% 6,07% 4,54% 5,23% 5,09% 5,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,23% 2,98% -0,36% -5,80% -2,86% -0,58% -5,58% -5,27% -7,25% -6,43%
Soliditet 43,42% 45,77% 39,39% 31,68% 32,78% 36,22% 29,92% 24,25% 23,83% 20,89%
Kassalikviditet 114,62% 114,32% 98,49% 77,24% 88,86% 97,66% 75,20% 78,13% 69,69% 75,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...