Visa allt om Ahnell & Partner Revisionsbyrå AB
Visa allt om Ahnell & Partner Revisionsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 883 14 346 14 920 14 856 14 282 13 259 11 418 13 211 11 607 11 007
Övrig omsättning 228 209 151 177 48 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 644 2 071 2 136 2 218 2 189 2 132 783 3 043 1 431 1 290
Resultat efter finansnetto 2 599 1 997 2 027 2 107 2 175 2 135 781 3 108 1 484 1 285
Årets resultat 382 133 18 54 284 1 241 566 2 229 1 064 909
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 270 4 384 4 423 4 554 4 555 102 61 99 123 146
Omsättningstillgångar 5 973 5 428 5 047 5 305 5 445 5 309 4 831 5 517 4 107 3 105
Tillgångar 10 242 9 812 9 471 9 859 10 000 5 411 4 891 5 616 4 230 3 251
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 516 1 134 1 001 983 930 645 689 533 543 343
Obeskattade reserver 25 25 19 36 23 23 18 23 25 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 995 4 250 4 250 4 250 4 250 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 707 4 403 4 200 4 589 4 798 4 742 4 185 5 060 3 661 2 873
Skulder och eget kapital 10 242 9 812 9 471 9 859 10 000 5 411 4 891 5 616 4 230 3 251
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 2 896 2 166 2 196 2 044
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 6 444 7 108 7 000 7 158 6 697 6 053 3 094 3 562 3 544 3 130
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 044 3 159 3 597 3 426 3 215 2 886 2 772 2 683 2 629 2 438
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 400 411 0 0
Omsättning 14 111 14 555 15 071 15 033 14 330 13 259 11 418 13 211 11 607 11 007
Nyckeltal
Antal anställda 15 15 15 15 15 12 12 12 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 926 956 995 990 952 1 105 952 1 101 893 847
Personalkostnader per anställd (tkr) 671 718 739 738 689 781 749 728 672 616
Rörelseresultat, EBITDA 2 758 2 173 2 244 2 333 2 248 2 165 821 3 083 1 482 1 489
Nettoomsättningförändring -3,23% -3,85% 0,43% 4,02% 7,72% 16,12% -13,57% 13,82% 5,45% -%
Du Pont-modellen 25,93% 21,45% 22,83% 22,91% 22,36% 39,53% 16,09% 55,45% 35,20% 40,42%
Vinstmarginal 19,13% 14,67% 14,49% 15,21% 15,66% 16,13% 6,89% 23,57% 12,83% 11,94%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,12% 7,14% 5,68% 4,82% 4,53% 4,28% 5,66% 3,46% 3,84% 2,11%
Soliditet 14,99% 11,76% 10,73% 10,24% 9,47% 12,23% 14,36% 9,79% 13,26% 11,33%
Kassalikviditet 126,28% 122,60% 119,36% 114,91% 113,01% 111,49% 114,77% 108,44% 111,58% 107,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...