Visa allt om Aktiebolaget ABM-Maskiner
Visa allt om Aktiebolaget ABM-Maskiner

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 12 396 15 316 14 381 12 661 11 054 10 351 9 966 10 215 7 178 6 847
Övrig omsättning 579 170 96 111 119 105 97 93 72 72
Rörelseresultat (EBIT) 63 173 -75 244 114 289 366 177 -8 606
Resultat efter finansnetto 66 152 -97 240 105 280 335 138 -48 558
Årets resultat 64 96 -1 230 54 139 247 167 -43 299
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 35 50 60 100 143 168 188 59 76
Omsättningstillgångar 4 716 6 183 4 574 5 041 4 607 3 525 3 720 4 371 4 653 3 173
Tillgångar 4 756 6 217 4 624 5 101 4 707 3 668 3 888 4 559 4 712 3 248
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 932 1 869 1 773 1 874 1 744 1 791 1 779 1 632 1 465 1 607
Obeskattade reserver 212 230 202 302 376 348 273 277 367 373
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 28 28 28 28 28 28
Långfristiga skulder 0 0 100 400 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 612 4 119 2 549 2 525 2 559 1 501 1 808 2 622 2 851 1 239
Skulder och eget kapital 4 756 6 217 4 624 5 101 4 707 3 668 3 888 4 559 4 712 3 248
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 298 208 215 208 208
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 103 1 153 1 132 1 047 895 633 621 652 506 566
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 448 471 437 402 337 382 347 358 293 298
Utdelning till aktieägare 300 0 0 100 100 100 127 100 0 100
Omsättning 12 975 15 486 14 477 12 772 11 173 10 456 10 063 10 308 7 250 6 919
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 099 3 829 3 595 - 2 764 2 588 2 492 2 554 1 795 1 712
Personalkostnader per anställd (tkr) 413 440 425 - 328 349 313 329 268 266
Rörelseresultat, EBITDA 84 188 -44 284 157 335 416 220 21 637
Nettoomsättningförändring -19,07% 6,50% 13,59% 14,54% 6,79% 3,86% -2,44% 42,31% 4,83% -%
Du Pont-modellen 1,41% 2,78% -1,60% 4,80% 2,44% 7,91% 9,41% 3,90% -0,11% 18,66%
Vinstmarginal 0,54% 1,13% -0,51% 1,94% 1,04% 2,80% 3,67% 1,74% -0,07% 8,85%
Bruttovinstmarginal 18,76% 19,96% 19,80% 23,39% 23,74% 27,84% 26,60% 26,85% 26,71% 35,65%
Rörelsekapital/omsättning 16,97% 13,48% 14,08% 19,87% 18,53% 19,55% 19,19% 17,12% 25,10% 28,25%
Soliditet 44,10% 32,95% 41,75% 41,10% 42,94% 55,82% 50,93% 40,17% 36,70% 57,75%
Kassalikviditet 102,34% 95,65% 64,77% 88,87% 79,52% 71,09% 95,30% 67,70% 90,56% 85,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...