Visa allt om GÖTEBORGS CORSETTMAGASIN, KORSETTEN Aktiebolag
Visa allt om GÖTEBORGS CORSETTMAGASIN, KORSETTEN Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 878 7 058 7 415 7 488 7 747 8 060 8 395 9 067 8 891 8 658
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 232 253 227 423 370 242 120 458 621 727
Resultat efter finansnetto 150 161 131 314 270 167 37 371 550 692
Årets resultat -45 -43 -72 61 19 0 2 111 170 152
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 7 7 7 7 7 10 16 23 32
Omsättningstillgångar 2 104 2 547 2 439 2 852 2 725 2 746 2 447 2 696 2 915 1 849
Tillgångar 2 110 2 553 2 445 2 859 2 731 2 753 2 457 2 712 2 938 1 882
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 98 141 213 152 133 133 241 299 279
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 251 291 209
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 315 1 239 1 514 1 603 1 750 1 722 1 332 1 204 927 282
Kortfristiga skulder 1 742 1 216 790 1 042 829 898 993 1 017 1 420 1 112
Skulder och eget kapital 2 110 2 553 2 445 2 859 2 731 2 753 2 457 2 712 2 938 1 882
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 127 300 300 354 372
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 926 1 034 1 029 928 903 1 148 985 1 197 1 145 998
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 361 344 362 400 396 494 501 621 620 570
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 110 170 150
Omsättning 6 878 7 058 7 415 7 488 7 747 8 060 8 395 9 067 8 891 8 658
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 376 1 176 1 236 1 248 1 291 1 151 1 199 1 295 1 270 1 237
Personalkostnader per anställd (tkr) 262 234 243 227 231 259 265 314 302 280
Rörelseresultat, EBITDA 232 253 227 423 370 246 126 465 631 744
Nettoomsättningförändring -2,55% -4,81% -0,97% -3,34% -3,88% -3,99% -7,41% 1,98% 2,69% -%
Du Pont-modellen 11,00% 9,91% 9,28% 14,87% 13,55% 8,79% 4,88% 16,92% 21,14% 38,63%
Vinstmarginal 3,37% 3,58% 3,06% 5,68% 4,78% 3,00% 1,43% 5,06% 6,98% 8,40%
Bruttovinstmarginal 39,82% 41,36% 40,15% 40,91% 39,34% 41,27% 38,26% 42,74% 44,71% 43,84%
Rörelsekapital/omsättning 5,26% 18,86% 22,24% 24,17% 24,47% 22,93% 17,32% 18,52% 16,81% 8,51%
Soliditet 2,51% 3,84% 5,77% 7,45% 5,57% 4,83% 5,41% 15,55% 17,31% 22,82%
Kassalikviditet 14,70% 32,48% 54,94% 54,03% 58,02% 60,58% 23,16% 25,37% 34,44% 19,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...