Visa allt om Ekströms Glasmästeri Aktiebolag
Visa allt om Ekströms Glasmästeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 62 975 47 920 39 730 33 521 35 716 24 572 20 964 25 579 25 329 23 121
Övrig omsättning 174 53 1 962 188 - 35 152 41 38 55
Rörelseresultat (EBIT) -6 114 1 166 1 043 1 065 2 619 507 195 1 516 3 965 1 781
Resultat efter finansnetto -6 366 980 926 950 2 416 435 177 1 588 4 023 1 737
Årets resultat -2 982 1 135 1 760 650 1 160 222 13 272 1 739 1 191
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 774 6 569 6 538 6 958 7 361 6 333 1 944 1 514 1 268 364
Omsättningstillgångar 21 258 14 285 13 726 8 930 9 507 8 010 6 806 8 159 7 424 5 905
Tillgångar 27 032 20 854 20 264 15 888 16 868 14 343 8 750 9 673 8 693 6 269
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 542 7 525 6 390 4 630 3 981 2 820 2 598 3 085 3 388 1 649
Obeskattade reserver 0 1 045 1 200 2 034 2 001 1 690 1 688 1 594 1 308 474
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 087 4 040 3 700 3 798 4 876 3 877 572 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 403 8 244 8 975 5 426 6 011 5 955 3 892 4 994 3 997 4 146
Skulder och eget kapital 27 032 20 854 20 264 15 888 16 868 14 343 8 750 9 673 8 693 6 269
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 586 532 597 499 1 166 771
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 12 311 10 964 10 552 8 982 7 528 5 620 5 838 5 668 3 808 3 835
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 4 317 3 908 3 774 3 154 2 975 2 272 2 381 2 321 1 958 1 674
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 500 575 0
Omsättning 63 149 47 973 41 692 33 709 35 716 24 607 21 116 25 620 25 367 23 176
Nyckeltal
Antal anställda 33 30 30 26 25 18 21 19 17 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 908 1 597 1 324 1 289 1 429 1 365 998 1 346 1 490 1 445
Personalkostnader per anställd (tkr) 510 497 470 471 443 467 425 447 416 399
Rörelseresultat, EBITDA -5 529 1 584 1 528 1 692 3 404 1 270 824 2 002 4 443 2 115
Nettoomsättningförändring 31,42% 20,61% 18,52% -6,15% 45,35% 17,21% -18,04% 0,99% 9,55% -%
Du Pont-modellen -22,49% 5,81% 5,36% 6,84% 15,66% 3,62% 2,31% 16,53% 46,29% 28,68%
Vinstmarginal -9,65% 2,53% 2,74% 3,24% 7,40% 2,11% 0,96% 6,25% 15,89% 7,78%
Bruttovinstmarginal 34,05% 53,97% 50,90% 58,66% 55,54% 60,07% 66,26% 60,08% 60,99% 51,97%
Rörelsekapital/omsättning 9,30% 12,61% 11,96% 10,45% 9,79% 8,36% 13,90% 12,37% 13,53% 7,61%
Soliditet 16,80% 39,99% 36,15% 38,58% 32,34% 28,35% 43,91% 43,76% 49,81% 31,75%
Kassalikviditet 125,24% 141,90% 140,16% 136,01% 117,45% 93,80% 116,14% 139,57% 165,40% 118,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...