Visa allt om Norders Bokhandel Aktiebolag
Visa allt om Norders Bokhandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 627 5 933 6 396 7 434 7 660 7 868 8 365 8 526 9 021 8 702
Övrig omsättning 514 414 516 26 46 102 63 56 107 64
Rörelseresultat (EBIT) -137 153 256 316 142 294 345 -74 641 361
Resultat efter finansnetto -145 552 252 313 -445 33 311 -99 635 351
Årets resultat 1 539 247 215 -384 96 228 1 437 285
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 369 838 435 503 566 998 1 076 1 172 1 006 1 123
Omsättningstillgångar 2 595 3 037 2 805 2 598 2 360 2 544 2 318 2 452 2 983 2 628
Tillgångar 2 964 3 875 3 240 3 101 2 926 3 542 3 395 3 624 3 989 3 751
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 411 1 910 1 471 1 224 1 009 1 394 1 298 1 570 1 581 1 211
Obeskattade reserver 211 377 425 520 543 630 736 743 855 840
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 142 240 76 124 209 195 345 390 217 180
Kortfristiga skulder 1 200 1 348 1 268 1 233 1 165 1 324 1 016 921 1 336 1 521
Skulder och eget kapital 2 964 3 875 3 240 3 101 2 926 3 542 3 395 3 624 3 989 3 751
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 600 602 617 581
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 268 1 273 1 305 1 356 1 426 1 534 806 716 760 865
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 519 505 590 566 612 621 610 637 609 603
Utdelning till aktieägare 0 500 100 0 0 0 0 500 0 0
Omsättning 6 141 6 347 6 912 7 460 7 706 7 970 8 428 8 582 9 128 8 766
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 5 5 4 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 407 1 483 1 599 1 487 1 532 1 967 1 673 1 705 1 804 1 450
Personalkostnader per anställd (tkr) 454 451 480 392 412 543 406 393 406 354
Rörelseresultat, EBITDA -137 153 279 379 205 372 441 3 708 485
Nettoomsättningförändring -5,16% -7,24% -13,96% -2,95% -2,64% -5,94% -1,89% -5,49% 3,67% -%
Du Pont-modellen -4,49% 14,37% 7,99% 10,38% 0,17% 1,36% 9,81% -1,96% 16,37% 9,76%
Vinstmarginal -2,36% 9,39% 4,05% 4,33% 0,07% 0,61% 3,98% -0,83% 7,24% 4,21%
Bruttovinstmarginal 43,90% 45,58% 43,39% 48,09% 45,86% 48,03% 45,18% 43,94% 44,94% 45,16%
Rörelsekapital/omsättning 24,79% 28,47% 24,03% 18,36% 15,60% 15,51% 15,56% 17,96% 18,26% 12,72%
Soliditet 53,16% 56,88% 55,63% 51,83% 48,16% 52,46% 54,21% 58,08% 55,07% 48,41%
Kassalikviditet 119,50% 124,70% 117,98% 104,95% 87,98% 85,27% 99,21% 107,93% 94,91% 58,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...