Visa allt om Hamngrillen i Färjestaden AB
Visa allt om Hamngrillen i Färjestaden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 534 7 403 6 780 6 213 6 066 5 449 5 406 4 920 4 306 4 127
Övrig omsättning - - - - - - - 5 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 334 1 205 1 002 381 999 625 672 612 96 435
Resultat efter finansnetto 1 335 1 210 1 016 428 1 038 629 677 665 152 469
Årets resultat 884 777 606 282 646 417 473 457 140 271
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 113 1 241 1 025 1 030 216 316 322 383 286 379
Omsättningstillgångar 2 807 2 316 2 113 1 772 2 750 2 434 2 054 1 569 2 103 1 984
Tillgångar 3 920 3 556 3 138 2 803 2 966 2 750 2 376 1 952 2 389 2 364
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 499 1 315 1 138 1 132 1 351 1 104 988 634 877 1 037
Obeskattade reserver 1 883 1 685 1 477 1 242 1 210 1 057 1 004 976 956 1 007
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 538 557 523 429 406 588 384 342 556 320
Skulder och eget kapital 3 920 3 556 3 138 2 803 2 966 2 750 2 376 1 952 2 389 2 364
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 380 640 664 216 252
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 191 2 198 2 056 1 932 1 675 1 219 781 658 1 094 944
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 676 690 623 588 527 453 392 406 374 359
Utdelning till aktieägare 1 000 700 600 600 500 400 300 120 700 300
Omsättning 7 534 7 403 6 780 6 213 6 066 5 449 5 406 4 925 4 311 4 127
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 076 1 058 1 130 1 036 1 011 908 901 984 861 825
Personalkostnader per anställd (tkr) 410 413 448 422 369 352 302 346 338 312
Rörelseresultat, EBITDA 1 517 1 389 1 157 499 1 108 754 795 722 197 538
Nettoomsättningförändring 1,77% 9,19% 9,13% 2,42% 11,32% 0,80% 9,88% 14,26% 4,34% -%
Du Pont-modellen 34,06% 34,03% 32,35% 15,31% 35,00% 22,87% 28,49% 34,17% 6,36% 19,84%
Vinstmarginal 17,72% 16,34% 14,97% 6,90% 17,11% 11,54% 12,52% 13,56% 3,53% 11,36%
Bruttovinstmarginal 66,15% 65,65% 65,68% 65,30% 63,52% 63,26% 62,21% 61,24% 58,99% 59,20%
Rörelsekapital/omsättning 30,12% 23,76% 23,45% 21,62% 38,64% 33,88% 30,89% 24,94% 35,93% 40,32%
Soliditet 75,71% 73,94% 72,98% 73,04% 75,62% 68,47% 72,73% 68,48% 65,52% 74,54%
Kassalikviditet 497,77% 395,69% 378,97% 389,74% 652,22% 398,47% 520,05% 447,95% 372,30% 606,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...