Visa allt om Ajo Kylindustri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 11 099 11 957 11 931 15 062 10 700 15 244 19 227 29 510 24 891 16 515
Övrig omsättning - 14 1 - - 31 19 29 - 3
Rörelseresultat (EBIT) -334 83 -1 805 593 -1 296 -787 -1 349 1 226 309 309
Resultat efter finansnetto -362 42 -1 875 516 -1 358 -904 -1 676 1 059 215 274
Årets resultat -163 42 -1 180 16 -8 -340 -1 515 527 215 274
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 29 39 3 8 71 152 204 232 280
Omsättningstillgångar 4 647 5 033 4 476 5 469 4 296 3 697 5 574 13 119 9 696 6 087
Tillgångar 4 654 5 063 4 515 5 472 4 304 3 767 5 727 13 323 9 928 6 366
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 134 166 124 1 304 1 288 1 296 1 637 3 151 2 624 2 409
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 163 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 54 54 54 156 269 100 100
Långfristiga skulder 1 698 1 000 1 000 180 545 818 1 091 1 500 0 0
Kortfristiga skulder 2 821 3 896 3 391 3 934 2 416 1 599 2 844 8 239 7 204 3 857
Skulder och eget kapital 4 654 5 063 4 515 5 472 4 304 3 767 5 727 13 323 9 928 6 366
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 960 1 007 1 203 879 641 641
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 643 1 131 1 301 1 451 457 1 191 2 575 3 379 3 115 2 081
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 279 303 329 328 365 620 1 123 1 450 1 290 893
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 099 11 971 11 932 15 062 10 700 15 275 19 246 29 539 24 891 16 518
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 4 4 4 4 11 14 16 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 550 3 986 2 983 3 766 2 675 3 811 1 748 2 108 1 556 1 501
Personalkostnader per anställd (tkr) 461 478 408 445 446 712 451 418 318 339
Rörelseresultat, EBITDA -313 93 -1 793 597 -1 292 -783 -1 297 1 275 357 353
Nettoomsättningförändring -7,18% 0,22% -20,79% 40,77% -29,81% -20,72% -34,85% 18,56% 50,72% -%
Du Pont-modellen -7,18% 1,64% -39,98% 10,84% -29,28% -20,84% -22,63% 9,83% 3,11% 4,87%
Vinstmarginal -3,01% 0,69% -15,13% 3,94% -11,78% -5,15% -6,74% 4,44% 1,24% 1,88%
Bruttovinstmarginal 17,05% 27,91% 16,87% 30,09% 24,40% 34,64% 36,94% 37,95% 34,16% 42,06%
Rörelsekapital/omsättning 16,45% 9,51% 9,09% 10,19% 17,57% 13,76% 14,20% 16,54% 10,01% 13,50%
Soliditet 2,88% 3,28% 2,75% 23,83% 29,93% 34,40% 28,58% 24,53% 26,43% 37,84%
Kassalikviditet 98,16% 88,55% 94,78% 94,28% 135,10% 197,50% 96,24% 128,41% 106,34% 115,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...