Visa allt om Aktiebolaget Walleverken
Visa allt om Aktiebolaget Walleverken

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 475 382 371 351 250 570 623 467 526 488
Övrig omsättning 139 418 440 462 451 445 490 390 380 374
Rörelseresultat (EBIT) -493 437 391 495 -181 680 457 155 80 77
Resultat efter finansnetto 2 698 531 497 502 -186 697 472 152 17 84
Årets resultat 2 565 307 275 265 -36 389 266 101 -9 69
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 500 1 616 1 714 3 852 3 314 3 436 2 392 2 586 2 778 3 029
Omsättningstillgångar 6 737 3 292 3 030 529 607 692 1 160 574 634 512
Tillgångar 7 238 4 909 4 744 4 381 3 921 4 128 3 552 3 159 3 413 3 541
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 525 4 260 4 253 3 978 3 712 3 748 3 360 3 093 2 992 3 319
Obeskattade reserver 623 542 408 272 140 290 124 16 21 29
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 89 107 84 131 68 90 68 49 399 192
Skulder och eget kapital 7 238 4 909 4 744 4 381 3 921 4 128 3 552 3 159 3 413 3 541
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 5 0 180 328 323
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 5 5 5 12 6 11 29 118 113
Utdelning till aktieägare 4 500 300 300 0 0 0 0 0 0 319
Omsättning 614 800 811 813 701 1 015 1 113 857 906 862
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 475 382 371 351 250 570 623 467 526 488
Personalkostnader per anställd (tkr) 6 5 5 5 12 12 11 209 446 436
Rörelseresultat, EBITDA -446 564 516 608 -68 798 620 327 258 245
Nettoomsättningförändring 24,35% 2,96% 5,70% 40,40% -56,14% -8,51% 33,40% -11,22% 7,79% -%
Du Pont-modellen 37,29% 10,78% 10,48% 11,46% -4,57% 16,88% 13,29% 5,48% 2,55% 2,37%
Vinstmarginal 568,21% 138,48% 133,96% 143,02% -71,60% 122,28% 75,76% 37,04% 16,54% 17,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 87,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 399,58% 833,77% 794,07% 113,39% 215,60% 105,61% 175,28% 112,42% 44,68% 65,57%
Soliditet 96,86% 95,39% 96,36% 95,38% 97,30% 95,97% 97,17% 98,28% 88,11% 94,32%
Kassalikviditet 7 569,66% 3 076,64% 3 607,14% 403,82% 892,65% 768,89% 1 705,88% 1 171,43% 158,90% 266,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...