Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Portvakten
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Portvakten

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 144 551 177 781 177 965 127 573 152 133 157 160 148 523 223 771 260 211 221 905
Övrig omsättning 474 - 400 - 708 6 3 625 7 750 2 923 13 104
Rörelseresultat (EBIT) 5 510 -1 248 9 616 10 861 12 840 17 811 12 346 838 8 116 14 227
Resultat efter finansnetto 804 -13 070 -561 969 1 660 9 149 2 959 -12 421 1 278 7 682
Årets resultat 1 013 17 1 607 2 966 838 6 788 -1 330 -7 043 1 506 6 535
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 186 350 177 694 334 900 317 783 318 424 319 010 244 435 262 348 242 039 166 278
Omsättningstillgångar 46 894 179 430 32 512 27 752 31 370 49 832 22 778 31 307 37 382 34 453
Tillgångar 233 244 357 124 367 412 345 535 349 794 368 842 267 213 293 655 279 421 200 731
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 87 448 86 435 87 101 85 494 82 526 81 687 34 087 35 417 42 895 41 834
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 600 2 998 17 515 18 212 21 572 20 245 3 652 3 818 3 283 4 390
Långfristiga skulder 107 306 113 847 217 342 207 123 209 254 227 063 198 530 199 849 182 853 115 221
Kortfristiga skulder 34 890 153 844 45 454 34 706 36 442 39 847 30 944 54 571 50 390 39 286
Skulder och eget kapital 233 244 357 124 367 412 345 535 349 794 368 842 267 213 293 655 279 421 200 731
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 928 920 903 1 442 1 833 1 813 1 771 1 773 691 501
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 11 035 11 676 13 034 10 893 11 144 10 732 10 473 14 444 14 773 12 201
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 4 879 4 922 5 285 4 356 5 019 4 909 5 048 6 651 6 586 5 023
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 145 025 177 781 178 365 127 573 152 841 157 166 152 148 231 521 263 134 235 009
Nyckeltal
Antal anställda 32 37 38 36 40 39 39 53 53 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 517 4 805 4 683 3 544 3 803 4 030 3 808 4 222 4 910 4 824
Personalkostnader per anställd (tkr) 535 483 447 433 441 458 276 469 426 393
Rörelseresultat, EBITDA 10 292 4 623 15 651 15 626 17 027 19 286 29 797 7 494 15 127 18 479
Nettoomsättningförändring -18,69% -0,10% 39,50% -16,14% -3,20% 5,82% -33,63% -14,00% 17,26% -%
Du Pont-modellen 2,51% -0,32% 2,64% 3,25% 3,42% 4,88% 4,65% 0,39% 4,35% 7,19%
Vinstmarginal 4,06% -0,64% 5,46% 8,81% 7,86% 11,45% 8,37% 0,51% 4,67% 6,50%
Bruttovinstmarginal 35,08% 35,87% 31,72% 40,73% 36,42% 35,94% 36,47% 18,42% 23,00% 22,43%
Rörelsekapital/omsättning 8,30% 14,39% -7,27% -5,45% -3,33% 6,35% -5,50% -10,40% -5,00% -2,18%
Soliditet 37,49% 24,20% 23,71% 24,74% 23,59% 22,15% 12,76% 12,06% 15,35% 20,84%
Kassalikviditet 74,18% 107,92% 34,51% 49,99% 50,30% 93,00% 34,89% 16,92% 17,85% 30,50%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 514 3 391 5 144 7 283 5 957 3 698 3 496 2 772 1 989 1 900
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 335 -2 040 391 3 312 669 34 -1 495 -1 469 -1 108 -887
Resultat efter finansnetto 40 392 -1 541 3 478 3 596 4 302 2 557 897 -3 570 -8 -564
Årets resultat 41 584 143 349 735 4 690 1 883 1 566 -3 175 -8 -321
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 299 27 107 28 908 23 931 24 397 23 995 24 692 24 050 24 949 24 932
Omsättningstillgångar 40 830 14 661 10 765 11 435 8 308 3 775 2 781 7 234 3 230 2 606
Tillgångar 67 129 41 768 39 673 35 366 32 705 27 770 27 473 31 284 28 179 27 538
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 65 479 23 895 23 752 23 403 22 668 17 978 16 095 14 527 18 144 18 595
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 6 950 7 100 5 100 7 933 7 702 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 650 17 873 8 971 4 863 4 937 1 859 3 676 16 755 10 035 8 943
Skulder och eget kapital 67 129 41 768 39 673 35 366 32 705 27 770 27 473 31 284 28 179 27 538
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 618 618 608 600 818 892 846 853 218 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 736 798 685 455 589 355 496 479 840 779
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 623 629 612 544 646 593 590 620 420 361
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 442 442
Omsättning 2 514 3 391 5 144 7 283 5 957 3 698 3 496 2 772 1 989 1 900
Nyckeltal
Antal anställda 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 838 678 1 715 2 428 1 986 1 233 1 165 924 663 950
Personalkostnader per anställd (tkr) 712 425 644 536 688 616 648 651 508 604
Rörelseresultat, EBITDA -2 335 -2 040 395 3 316 688 57 -1 468 -1 421 -1 047 -857
Nettoomsättningförändring -25,86% -34,08% -29,37% 22,26% 61,09% 5,78% 26,12% 39,37% 4,68% -%
Du Pont-modellen 60,69% -2,45% 8,91% 10,26% 13,17% 9,49% 3,27% -11,41% -0,03% -1,98%
Vinstmarginal 1 620,60% -30,23% 68,70% 49,80% 72,28% 71,23% 25,69% -128,75% -0,40% -28,74%
Bruttovinstmarginal 83,61% 83,10% 78,87% 89,10% 84,82% 78,93% 60,44% 83,77% 98,24% 97,68%
Rörelsekapital/omsättning 1 558,47% -94,72% 34,88% 90,24% 56,59% 51,81% -25,60% -343,47% -342,13% -333,53%
Soliditet 97,54% 57,21% 59,87% 66,17% 69,31% 64,74% 58,58% 46,44% 64,39% 67,52%
Kassalikviditet 2 474,55% 82,03% 120,00% 235,14% 168,28% 203,07% 75,65% 38,40% 32,19% 29,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...