Visa allt om Mellansvenska Städ Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 160 037 165 720 168 873 200 587 176 371 154 791 168 863 162 228 147 226 159 096
Övrig omsättning 3 335 2 484 1 652 2 860 8 880 992 28 947 2 787 1 079 619
Rörelseresultat (EBIT) 9 304 3 328 4 810 -6 169 6 446 3 322 33 991 3 185 1 148 8 235
Resultat efter finansnetto 12 305 9 763 5 230 -5 161 15 649 4 204 33 313 568 470 7 911
Årets resultat 10 067 9 220 3 460 -5 630 12 382 2 776 24 051 -112 9 5 628
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 643 27 896 33 607 36 948 37 283 40 732 37 904 37 105 39 547 36 366
Omsättningstillgångar 57 958 52 021 48 749 74 339 82 139 73 307 77 606 57 749 53 816 51 255
Tillgångar 83 601 79 918 82 356 111 286 119 422 114 039 115 509 94 853 93 363 87 621
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 888 40 822 31 601 28 383 37 643 37 410 34 633 25 852 25 963 30 954
Minoritetsintressen 0 0 0 0 3 3 4 4 4 4
Avsättningar (tkr) 1 675 3 375 3 276 3 480 3 724 2 856 2 910 1 174 1 392 1 392
Långfristiga skulder 618 557 10 404 35 547 33 173 36 182 41 785 30 878 33 773 24 789
Kortfristiga skulder 34 422 35 165 37 075 43 877 44 878 37 587 36 176 36 946 32 230 30 481
Skulder och eget kapital 83 601 79 918 82 356 111 286 119 422 114 039 115 509 94 853 93 363 87 621
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 1 239 1 152 - 959 1 014 1 183 918 550 668 445
Varav tantiem till styrelse & VD - 880 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 91 342 95 191 96 296 122 301 100 573 84 901 95 832 91 381 81 031 85 890
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 28 955 33 112 32 588 41 596 33 989 29 461 34 042 32 436 30 312 31 864
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 163 372 168 204 170 525 203 447 185 251 155 783 197 810 165 015 148 305 159 715
Nyckeltal
Antal anställda 305 318 341 449 486 369 363 380 348 386
Nettoomsättning per anställd (tkr) 525 521 495 447 363 419 465 427 423 412
Personalkostnader per anställd (tkr) 401 414 384 370 283 325 365 333 328 309
Rörelseresultat, EBITDA 11 291 4 247 8 713 4 354 12 132 7 607 37 302 6 998 4 859 11 894
Nettoomsättningförändring -3,43% -1,87% -15,81% 13,73% 13,94% -8,33% 4,09% 10,19% -7,46% -%
Du Pont-modellen 15,66% 15,88% 8,61% -2,72% 14,20% 4,43% 29,98% 4,07% 2,84% 9,92%
Vinstmarginal 8,18% 7,66% 4,20% -1,51% 9,61% 3,27% 20,51% 2,38% 1,80% 5,46%
Bruttovinstmarginal 93,24% 92,89% 92,56% 94,04% 93,89% 94,06% 94,50% 93,78% 93,56% 93,79%
Rörelsekapital/omsättning 14,71% 10,17% 6,91% 15,19% 21,13% 23,08% 24,53% 12,82% 14,66% 13,06%
Soliditet 56,09% 51,08% 38,37% 25,50% 31,52% 32,80% 29,98% 27,25% 27,81% 35,33%
Kassalikviditet 167,69% 147,05% 130,20% 168,27% 182,04% 193,95% 212,63% 154,27% 164,88% 165,95%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 153 715 159 806 161 678 157 126 156 988 145 740 163 439 154 824 142 426 153 931
Övrig omsättning 3 335 2 484 1 500 971 8 221 992 1 216 707 1 061 619
Rörelseresultat (EBIT) 5 122 -725 1 890 1 661 6 940 1 966 4 119 -13 205 6 530
Resultat efter finansnetto 13 359 10 757 1 076 590 14 545 4 890 33 509 471 509 7 987
Årets resultat 17 002 9 772 -1 993 73 8 672 4 058 19 226 417 48 5 639
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 554 29 250 34 100 40 364 38 936 42 940 39 772 38 439 39 353 36 288
Omsättningstillgångar 56 364 51 024 48 035 64 303 71 066 68 717 75 234 54 774 53 331 50 470
Tillgångar 83 918 80 274 82 135 104 666 110 002 111 656 115 006 93 213 92 684 86 758
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 925 27 923 18 151 20 144 25 914 29 242 25 247 21 362 20 945 25 897
Obeskattade reserver 7 502 15 041 14 473 12 811 13 738 10 441 11 064 4 193 4 973 4 973
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 618 557 10 404 35 547 33 173 36 182 41 785 30 878 33 773 24 789
Kortfristiga skulder 34 874 36 753 39 108 36 165 37 177 35 791 36 910 36 781 32 994 31 099
Skulder och eget kapital 83 918 80 274 82 135 104 666 110 002 111 656 115 006 93 213 92 684 86 758
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 1 239 1 152 - 959 1 014 1 183 918 550 668 445
Varav tantiem till styrelse & VD - 880 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 91 342 95 191 96 296 93 405 90 535 84 901 95 488 90 500 81 031 85 782
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 28 955 33 112 32 588 32 790 31 155 29 461 33 953 32 054 30 311 31 829
Utdelning till aktieägare 10 000 0 0 0 4 000 0 0 5 340 0 5 000
Omsättning 157 050 162 290 163 178 158 097 165 209 146 732 164 655 155 531 143 487 154 550
Nyckeltal
Antal anställda 305 318 341 352 341 357 362 278 348 386
Nettoomsättning per anställd (tkr) 504 503 474 446 460 408 451 557 409 399
Personalkostnader per anställd (tkr) 401 414 384 362 364 328 365 449 328 309
Rörelseresultat, EBITDA 6 691 880 3 542 3 370 8 704 3 989 6 174 2 266 2 499 8 771
Nettoomsättningförändring -3,81% -1,16% 2,90% 0,09% 7,72% -10,83% 5,56% 8,70% -7,47% -%
Du Pont-modellen 16,86% 17,05% 2,66% 6,58% 18,83% 5,14% 30,45% 4,03% 2,90% 10,11%
Vinstmarginal 9,20% 8,56% 1,35% 4,38% 13,20% 3,94% 21,43% 2,43% 1,89% 5,70%
Bruttovinstmarginal 92,97% 92,63% 92,23% 93,91% 93,91% 94,10% 94,35% 93,63% 93,35% 93,58%
Rörelsekapital/omsättning 13,98% 8,93% 5,52% 17,91% 21,59% 22,59% 23,45% 11,62% 14,28% 12,58%
Soliditet 55,74% 49,40% 35,09% 28,27% 32,76% 33,08% 28,88% 26,16% 26,46% 33,98%
Kassalikviditet 160,94% 137,98% 121,61% 176,40% 189,97% 190,86% 201,98% 146,87% 159,59% 160,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...