allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Mellansvenska Städ Aktiebolag

ORG.NR: 556068-8300
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  Nettoomsättning (TKR) 160 037 165 720 168 873  
  Övrig omsättning (TKR) 3 335 2 484 1 652  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 9 304 3 328 4 810  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 12 305 9 763 5 230  
  Årets resultat (TKR) 10 067 9 220 3 460  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 25 643 27 896 33 607  
  Omsättningstillgångar (TKR) 57 958 52 021 48 749  
  Tillgångar (TKR) 83 601 79 918 82 356  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 46 888 40 822 31 601  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 1 675 3 375 3 276  
  Långfristiga skulder (TKR) 618 557 10 404  
  Kortfristiga skulder (TKR) 34 422 35 165 37 075  
  Skulder och eget kapital (TKR) 83 601 79 918 82 356  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  Löner till styrelse & VD 1 239 1 152            
  Varav tantiem till styrelse & VD           880            
  Löner till övriga anställda 91 342 95 191 96 296  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 28 955 33 112 32 588  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-082014-082013-08 
  Antal anställda 305 318 341  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 525 521 495  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 401 414 384  
  Nettoomsättningförändring -3,43 % -1,87 % -15,81 %  
  Vinstmarginal 8,18 % 7,66 % 4,20 %  
  Bruttovinstmarginal 93,24 % 92,89 % 92,56 %  
  Soliditet 56,09 % 51,08 % 38,37 %  
  Kassalikviditet 167,69 % 147,05 % 130,20 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  Nettoomsättning (TKR) 153 715 159 806 161 678  
  Övrig omsättning (TKR) 3 335 2 484 1 500  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 5 122 -725 1 890  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 13 359 10 757 1 076  
  Årets resultat (TKR) 17 002 9 772 -1 993  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 27 554 29 250 34 100  
  Omsättningstillgångar (TKR) 56 364 51 024 48 035  
  Tillgångar (TKR) 83 918 80 274 82 135  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 40 925 27 923 18 151  
  Obeskattade reserver (TKR) 7 502 15 041 14 473  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 618 557 10 404  
  Kortfristiga skulder (TKR) 34 874 36 753 39 108  
  Skulder och eget kapital (TKR) 83 918 80 274 82 135  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  Löner till styrelse & VD 1 239 1 152            
  Varav tantiem till styrelse & VD           880            
  Löner till övriga anställda 91 342 95 191 96 296  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 28 955 33 112 32 588  
  Utdelning till aktieägare 10 000 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-082014-082013-08 
  Antal anställda 305 318 341  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 504 503 474  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 401 414 384  
  Nettoomsättningförändring -3,81 % -1,16 % 2,90 %  
  Vinstmarginal 9,20 % 8,56 % 1,35 %  
  Bruttovinstmarginal 92,97 % 92,63 % 92,23 %  
  Soliditet 55,74 % 49,40 % 35,09 %  
  Kassalikviditet 160,94 % 137,98 % 121,61 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 10 oktober 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X