Visa allt om Carlo i Jönköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 39 963 38 927 40 779 42 878 32 387 26 000 28 912 26 360 27 718 26 634
Övrig omsättning 71 2 183 2 207 486 14 17 19 3 76 22
Rörelseresultat (EBIT) -176 1 151 -695 -119 -6 250 -618 1 966 1 181 1 941 2 425
Resultat efter finansnetto -557 739 -1 181 -539 -6 228 5 924 1 987 1 219 1 973 2 429
Årets resultat -557 739 -1 481 -713 -4 444 5 924 1 647 873 1 496 1 959
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 609 1 970 2 489 3 281 2 656 236 1 462 1 707 1 783 2 104
Omsättningstillgångar 18 352 12 511 15 802 17 251 17 302 19 227 9 754 8 731 7 998 6 644
Tillgångar 19 961 14 481 18 291 20 532 19 957 19 462 11 215 10 438 9 781 8 748
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 506 7 985 7 237 8 703 9 416 13 860 7 936 6 629 6 257 5 361
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 263 273 377
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 300 0 0 0 0 3 156 388 872 627 321
Kortfristiga skulder 12 155 6 497 11 055 11 829 10 542 2 447 2 891 2 674 2 625 2 689
Skulder och eget kapital 19 961 14 481 18 291 20 532 19 957 19 462 11 215 10 438 9 781 8 748
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 320 494 420 900 970 790 753
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 192 3 451 4 525 4 050 3 957 1 368 865 802 774 623
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 499 1 313 1 261 1 533 1 520 840 819 839 796 738
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 340 500 600
Omsättning 40 034 41 110 42 986 43 364 32 401 26 017 28 931 26 363 27 794 26 656
Nyckeltal
Antal anställda 9 8 9 10 10 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 440 4 866 4 531 4 288 3 239 5 200 5 782 5 272 5 544 5 327
Personalkostnader per anställd (tkr) 638 603 693 598 606 569 537 532 500 440
Rörelseresultat, EBITDA 185 1 670 -178 401 -6 009 -573 2 167 1 394 2 226 2 729
Nettoomsättningförändring 2,66% -4,54% -4,90% 32,39% 24,57% -10,07% 9,68% -4,90% 4,07% -%
Du Pont-modellen -0,29% 9,25% -2,59% 0,65% -28,26% 31,22% 17,98% 12,27% 20,67% 28,26%
Vinstmarginal -0,14% 3,44% -1,16% 0,31% -17,41% 23,37% 6,98% 4,86% 7,29% 9,28%
Bruttovinstmarginal 31,26% 32,92% 33,92% 37,42% 34,34% 29,92% 28,00% 27,94% 28,04% 28,65%
Rörelsekapital/omsättning 15,51% 15,45% 11,64% 12,65% 20,87% 64,54% 23,74% 22,98% 19,38% 14,85%
Soliditet 37,60% 55,14% 39,57% 42,39% 47,18% 71,22% 70,76% 65,32% 65,98% 64,39%
Kassalikviditet 77,04% 92,35% 79,63% 93,27% 120,57% 681,86% 231,23% 186,54% 189,26% 149,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...