Visa allt om Processbemanning Svenska AB
Visa allt om Processbemanning Svenska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 47 597 29 573 28 019 19 040 15 497 9 597 6 589 241 0 0
Övrig omsättning 8 13 8 12 6 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 610 3 919 3 301 1 715 2 031 1 244 569 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 527 3 895 3 341 1 754 2 055 1 246 570 0 0 0
Årets resultat 4 276 3 015 2 588 1 351 1 440 883 418 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 280 417 580 160 216 109 137 377 377 377
Omsättningstillgångar 16 577 9 634 9 511 5 252 5 344 4 249 2 268 191 0 0
Tillgångar 16 858 10 051 10 091 5 412 5 561 4 357 2 405 568 377 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 376 3 116 2 689 1 591 1 751 1 411 728 377 377 377
Obeskattade reserver 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 481 6 935 7 402 3 821 3 710 2 947 1 677 191 0 0
Skulder och eget kapital 16 858 10 051 10 091 5 412 5 561 4 357 2 405 568 377 377
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 509 427 94 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 94 - -
Löner till övriga anställda 30 989 18 975 18 029 12 354 9 723 5 520 3 815 18 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 502 5 453 5 233 3 645 2 629 1 738 1 206 35 0 0
Utdelning till aktieägare 4 276 3 016 2 588 1 390 1 400 1 100 200 67 0 0
Omsättning 47 605 29 586 28 027 19 052 15 503 9 597 6 589 241 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 78 50 49 36 30 19 16 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 610 591 572 529 517 505 412 241 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 521 490 476 446 415 411 346 147 - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 747 4 081 3 421 1 772 2 068 1 272 571 0 0 0
Nettoomsättningförändring 60,95% 5,55% 47,16% 22,86% 61,48% 45,65% 2 634,02% -% -% -%
Du Pont-modellen 33,48% 39,45% 33,11% 32,58% 36,99% 28,62% 23,70% 0,00% -% -%
Vinstmarginal 11,86% 13,41% 11,92% 9,26% 13,27% 12,99% 8,65% 0,00% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 63,90% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 8,61% 9,13% 7,53% 7,52% 10,54% 13,57% 8,97% 0,00% -% -%
Soliditet 25,96% 31,00% 26,65% 29,40% 32,81% 32,38% 30,27% 66,37% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 132,82% 138,92% 128,49% 137,45% 144,04% 144,18% 135,24% 100,00% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...