Visa allt om FIG Metall Aktiebolag
Visa allt om FIG Metall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 53 618 58 883 53 770 49 703 48 887 53 324 42 213 45 190 53 445 45 301
Övrig omsättning 113 321 557 1 256 905 166 16 487 77 266
Rörelseresultat (EBIT) 1 858 6 537 4 124 4 274 1 655 4 883 1 863 -210 1 544 -619
Resultat efter finansnetto 1 850 6 496 4 091 4 252 1 543 4 826 1 770 -378 1 274 -883
Årets resultat 4 328 3 497 2 123 2 432 773 2 738 745 539 21 187
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 866 24 959 21 439 20 629 21 659 20 747 21 271 20 200 21 571 21 873
Omsättningstillgångar 33 761 34 421 32 646 29 732 24 966 25 925 19 852 19 825 20 729 18 162
Tillgångar 57 627 59 380 54 085 50 361 46 625 46 672 41 123 40 025 42 300 40 036
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 654 36 327 32 577 30 454 28 023 27 249 24 511 23 766 23 227 22 098
Obeskattade reserver 8 777 12 495 10 515 9 170 8 242 7 760 6 672 5 944 5 017 3 796
Avsättningar (tkr) 214 142 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 948 3 948 3 948 3 948 3 800 4 000 4 200 4 200 4 858
Kortfristiga skulder 7 981 8 468 7 045 6 789 6 412 7 863 5 940 6 115 9 856 9 284
Skulder och eget kapital 57 627 59 380 54 085 50 361 46 625 46 672 41 123 40 025 42 300 40 036
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 747 602 628 588 476 513 799 428
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 211 13 874 12 387 11 079 10 921 11 107 10 002 11 133 11 554 9 567
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 352 4 981 4 649 4 332 4 018 4 287 3 885 4 541 4 806 4 245
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 53 731 59 204 54 327 50 959 49 792 53 490 42 229 45 677 53 522 45 567
Nyckeltal
Antal anställda 39 46 43 41 41 40 36 41 40 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 375 1 280 1 250 1 212 1 192 1 333 1 173 1 102 1 336 1 294
Personalkostnader per anställd (tkr) 509 417 429 388 376 401 404 401 432 410
Rörelseresultat, EBITDA 5 523 9 626 7 469 7 326 4 690 7 526 4 153 2 098 4 000 1 431
Nettoomsättningförändring -8,94% 9,51% 8,18% 1,67% -8,32% 26,32% -6,59% -15,45% 17,98% -%
Du Pont-modellen 3,23% 11,06% 7,77% 8,67% 3,77% 10,56% 4,55% -0,38% 3,72% -1,42%
Vinstmarginal 3,47% 11,15% 7,82% 8,79% 3,59% 9,24% 4,43% -0,33% 2,94% -1,26%
Bruttovinstmarginal 66,43% 65,00% 64,11% 65,68% 62,69% 61,07% 65,21% 59,41% 56,67% 58,20%
Rörelsekapital/omsättning 48,08% 44,08% 47,61% 46,16% 37,95% 33,87% 32,96% 30,34% 20,34% 19,60%
Soliditet 82,43% 77,59% 75,40% 73,89% 73,13% 70,64% 71,56% 70,07% 63,45% 62,02%
Kassalikviditet 228,23% 225,32% 275,57% 262,88% 209,59% 166,34% 148,03% 150,91% 84,97% 71,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...