Visa allt om GlasLindberg Fasad Aktiebolag
Visa allt om GlasLindberg Fasad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 152 369 137 431 138 960 154 383 148 835 154 179 176 473 181 318 162 762 143 230
Övrig omsättning 73 95 302 454 127 190 1 477 420 83 117
Rörelseresultat (EBIT) 3 267 1 476 683 -987 -7 424 -284 4 967 5 462 7 409 6 866
Resultat efter finansnetto 3 162 1 357 421 -1 342 -7 719 -300 4 743 4 849 6 966 6 383
Årets resultat 3 261 -1 293 415 1 258 -2 228 -279 1 612 3 380 3 628 4 028
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 094 5 004 2 498 616 1 317 1 584 1 815 2 279 1 884 1 203
Omsättningstillgångar 44 944 43 525 43 510 42 526 43 085 43 752 42 554 51 833 63 303 46 260
Tillgångar 49 037 48 529 46 008 43 142 44 401 45 336 44 368 54 112 65 187 47 462
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 662 20 401 17 728 19 213 17 954 20 182 20 461 15 164 15 384 11 756
Obeskattade reserver 990 1 963 0 295 0 5 492 5 575 3 150 3 094 1 217
Avsättningar (tkr) 689 1 221 470 0 250 250 250 25 225 25
Långfristiga skulder 0 0 0 0 4 566 0 540 900 1 260 1 620
Kortfristiga skulder 23 697 24 944 27 810 23 634 21 631 19 412 17 542 34 873 45 225 32 844
Skulder och eget kapital 49 037 48 529 46 008 43 142 44 401 45 336 44 368 54 112 65 187 47 462
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 376 761 548 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 26 964 25 338 24 976 25 019 25 521 24 597 24 096 24 440 24 652 19 226
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 11 076 9 504 9 687 9 673 10 166 9 968 9 273 9 860 10 300 7 736
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 900 0 0 0 0 0 0
Omsättning 152 442 137 526 139 262 154 837 148 962 154 369 177 950 181 738 162 845 143 347
Nyckeltal
Antal anställda 71 67 68 78 70 69 70 69 75 70
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 146 2 051 2 044 1 979 2 126 2 234 2 521 2 628 2 170 2 046
Personalkostnader per anställd (tkr) 558 542 530 472 541 531 497 526 494 427
Rörelseresultat, EBITDA 4 466 2 017 1 028 -163 -6 715 457 5 681 6 126 7 837 7 236
Nettoomsättningförändring 10,87% -1,10% -9,99% 3,73% -3,47% -12,63% -2,67% 11,40% 13,64% -%
Du Pont-modellen 6,74% 3,11% 1,55% -2,25% -16,60% -0,52% 11,22% 10,15% 11,44% 14,56%
Vinstmarginal 2,17% 1,10% 0,51% -0,63% -4,95% -0,15% 2,82% 3,03% 4,58% 4,82%
Bruttovinstmarginal 59,45% 52,21% 49,54% 55,23% 50,32% 55,30% 38,43% 44,44% 34,80% 35,20%
Rörelsekapital/omsättning 13,94% 13,52% 11,30% 12,24% 14,41% 15,79% 14,17% 9,35% 11,11% 9,37%
Soliditet 49,83% 45,19% 38,53% 45,04% 40,44% 53,44% 55,38% 32,21% 27,02% 26,62%
Kassalikviditet 171,25% 160,70% 128,74% 140,14% 157,79% 156,22% 202,42% 109,20% 120,00% 103,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...