Visa allt om Ånhammars Säteri Aktiebolag
Visa allt om Ånhammars Säteri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 932 9 254 8 465 9 643 8 315 8 608 8 061 8 109 6 487 5 482
Övrig omsättning 59 54 175 129 162 560 293 114 217 -
Rörelseresultat (EBIT) -52 274 975 475 -140 232 100 385 1 -21
Resultat efter finansnetto -185 104 763 193 -442 34 22 337 3 12
Årets resultat 47 74 285 193 -442 25 19 272 3 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 063 9 973 10 302 10 045 10 789 10 712 10 360 10 573 5 010 3 573
Omsättningstillgångar 3 949 4 122 4 201 4 201 5 100 5 044 4 450 5 492 4 736 5 801
Tillgångar 13 012 14 095 14 503 14 246 15 889 15 756 14 809 16 065 9 746 9 374
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 981 1 934 1 860 5 375 5 182 5 624 6 409 7 289 7 018 7 014
Obeskattade reserver 228 478 478 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 988 9 599 9 432 6 489 5 576 5 836 5 381 4 381 381 381
Kortfristiga skulder 1 816 2 085 2 733 2 382 5 131 4 296 3 019 4 394 2 347 1 979
Skulder och eget kapital 13 012 14 095 14 503 14 246 15 889 15 756 14 809 16 065 9 746 9 374
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 793 678 851 1 300 1 172 1 271 1 058 1 066 1 098 715
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 263 219 317 401 405 465 352 367 400 215
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 810 900 0 0
Omsättning 7 991 9 308 8 640 9 772 8 477 9 168 8 354 8 223 6 704 5 482
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 5 5 5 4 5 5 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 644 3 085 2 116 1 929 1 663 1 722 2 015 1 622 1 297 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 356 296 297 344 323 351 357 289 311 -
Rörelseresultat, EBITDA 888 1 220 1 861 1 350 712 1 019 946 960 505 392
Nettoomsättningförändring -14,29% 9,32% -12,22% 15,97% -3,40% 6,79% -0,59% 25,00% 18,33% -%
Du Pont-modellen -0,34% 2,04% 6,78% 3,54% -0,84% 1,50% 1,86% 2,43% 0,33% 0,15%
Vinstmarginal -0,55% 3,11% 11,61% 5,23% -1,61% 2,75% 3,42% 4,82% 0,49% 0,26%
Bruttovinstmarginal 69,07% 56,29% 71,80% 66,93% 69,62% 67,27% 61,46% 73,50% 84,40% 85,88%
Rörelsekapital/omsättning 26,89% 22,01% 17,34% 18,86% -0,37% 8,69% 17,75% 13,54% 36,83% 69,72%
Soliditet 16,59% 16,37% 15,40% 37,73% 32,61% 35,69% 43,28% 45,37% 72,01% 74,82%
Kassalikviditet 42,90% 58,03% 41,71% 46,18% 29,29% 39,41% 49,06% 48,20% 92,93% 178,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...