Visa allt om Herman Nilssons Trävaru Aktiebolag
Visa allt om Herman Nilssons Trävaru Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 *
Nettoomsättning 17 754 11 341 10 170 8 722 12 179 16 210 24 059 11 391 61 690 80 934
Övrig omsättning 3 056 2 310 2 813 754 185 103 141 131 - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 047 -423 808 -253 -97 -2 620 -262 -725 1 148 6 001
Resultat efter finansnetto 7 648 510 1 362 217 544 -1 172 -8 223 2 798 7 354
Årets resultat 135 312 781 101 103 116 102 997 1 852 3 733
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 56 862 44 968 42 203 42 764 44 997 45 543 38 725 39 227 37 587 -
Omsättningstillgångar 14 421 25 470 27 500 26 286 23 268 23 118 34 099 27 079 31 199 -
Tillgångar 71 282 70 438 69 704 69 050 68 265 68 661 72 824 66 306 68 787 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 695 62 660 62 448 61 767 61 766 61 763 61 747 62 045 62 047 -
Obeskattade reserver 0 660 588 354 399 0 1 319 1 429 2 558 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 3 997 3 997 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 -
Kortfristiga skulder 4 591 3 121 2 668 2 929 2 100 2 898 5 758 2 832 4 181 -
Skulder och eget kapital 71 282 70 438 69 704 69 050 68 265 68 661 72 824 66 306 68 787 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 690 621 572 549
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 770 1 648 1 627 1 667 1 498 1 643 1 056 846 812 856
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 668 632 617 595 548 579 530 510 510 525
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 100 100 100 400 1 000 1 600
Omsättning 20 810 13 651 12 983 9 476 12 364 16 313 24 200 11 522 61 690 80 934
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 439 2 268 2 034 1 744 2 436 3 242 4 812 2 278 12 338 16 187
Personalkostnader per anställd (tkr) 622 468 461 452 409 444 455 395 379 386
Rörelseresultat, EBITDA 7 567 99 1 335 281 870 -1 434 787 253 1 756 6 386
Nettoomsättningförändring 56,55% 11,51% 16,60% -28,38% -24,87% -32,62% 111,21% -81,54% -23,78% -%
Du Pont-modellen 10,81% 0,92% 2,16% 0,52% 1,01% -1,42% 0,24% 0,71% 4,13% -%
Vinstmarginal 43,40% 5,69% 14,78% 4,14% 5,64% -6,01% 0,74% 4,13% 4,61% 9,14%
Bruttovinstmarginal 53,81% 24,90% 26,40% -6,04% 8,84% -2,78% 14,01% 13,05% 8,47% 10,79%
Rörelsekapital/omsättning 55,37% 197,06% 244,17% 267,79% 173,81% 124,74% 117,80% 212,86% 43,80% 0,00%
Soliditet 87,95% 89,69% 90,25% 89,83% 90,91% 89,95% 86,12% 95,13% 92,88% -%
Kassalikviditet 251,97% 733,51% 929,76% 796,21% 961,81% 692,10% 535,15% 864,30% 684,84% -%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-04: Balansräkning saknas
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...