Visa allt om Din Bil Stockholm Söder Aktiebolag
Visa allt om Din Bil Stockholm Söder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -1 -2 -1 -1 0 3 1 -5
Resultat efter finansnetto 1 114 239 383 498 131 173 1 297 1 086 1 064
Årets resultat 1 89 187 283 368 102 293 3 844 2 930 767
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 25 630 25 629 25 540 25 539 25 538 25 537 25 516 26 980 31 282 31 255
Tillgångar 25 630 25 629 25 540 25 539 25 538 25 537 25 516 26 980 31 282 31 255
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 630 25 629 25 540 25 539 25 538 25 537 25 516 25 524 25 734 22 804
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 229 4 405 7 387
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 228 1 143 1 064
Skulder och eget kapital 25 630 25 629 25 540 25 539 25 538 25 537 25 516 26 980 31 282 31 255
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -1 -2 -1 -1 0 3 1 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,21% 92,40% 89,98%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% 2 197,07% 2 736,83% 2 937,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...