Visa allt om Eletta Flow AB
Visa allt om Eletta Flow AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 451 34 207 36 364 37 929 42 722 35 948 32 267 39 562 35 360 31 620
Övrig omsättning 3 901 4 022 2 913 2 660 2 044 3 218 2 560 2 344 440 145
Rörelseresultat (EBIT) 2 718 -481 -972 -1 274 1 615 867 -1 789 3 015 1 435 1 575
Resultat efter finansnetto 4 026 1 231 220 136 2 360 1 715 -791 2 205 1 527 2 691
Årets resultat 232 34 192 139 1 570 1 255 -492 2 938 1 377 2 676
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 501 1 423 1 156 1 283 648 650 735 577 3 346 4 671
Omsättningstillgångar 64 301 53 038 54 538 50 071 51 043 45 116 44 375 32 342 30 408 26 031
Tillgångar 65 802 54 461 55 694 51 354 51 691 45 766 45 110 32 919 33 754 30 702
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 207 5 975 5 942 5 925 5 520 5 394 5 291 4 815 6 076 6 893
Obeskattade reserver 218 241 343 364 272 107 58 12 2 106 2 265
Avsättningar (tkr) 4 645 4 963 5 040 5 090 5 308 5 580 5 568 5 579 5 906 6 780
Långfristiga skulder 0 28 407 26 596 23 917 21 262 18 513 15 584 12 471 3 375 3 285
Kortfristiga skulder 54 732 14 875 17 773 16 058 19 329 16 172 18 609 10 042 16 291 11 479
Skulder och eget kapital 65 802 54 461 55 694 51 354 51 691 45 766 45 110 32 919 33 754 30 702
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 040 1 056 898 845 993 861 821 836 879 1 020
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 50 0 0
Löner till övriga anställda 8 800 9 114 9 138 9 127 8 811 8 482 7 540 7 508 5 809 4 652
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 4 289 4 408 4 390 4 321 4 066 4 283 3 801 3 832 3 224 2 821
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 700 1 400
Omsättning 40 352 38 229 39 277 40 589 44 766 39 166 34 827 41 906 35 800 31 765
Nyckeltal
Antal anställda 21 25 25 25 21 22 22 20 17 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 736 1 368 1 455 1 517 2 034 1 634 1 467 1 978 2 080 1 976
Personalkostnader per anställd (tkr) 693 603 599 595 687 647 579 632 623 555
Rörelseresultat, EBITDA 3 031 -116 -632 -999 1 800 1 114 -1 534 3 393 1 833 1 994
Nettoomsättningförändring 6,56% -5,93% -4,13% -11,22% 18,84% 11,41% -18,44% 11,88% 11,83% -%
Du Pont-modellen 8,64% 3,78% 1,82% 1,75% 6,59% 5,92% -0,15% 10,92% 6,45% 10,03%
Vinstmarginal 15,60% 6,02% 2,78% 2,38% 7,97% 7,54% -0,21% 9,08% 6,16% 9,73%
Bruttovinstmarginal 55,77% 55,00% 54,22% 53,66% 56,22% 55,23% 53,92% 54,30% 54,43% 56,44%
Rörelsekapital/omsättning 26,25% 111,56% 101,10% 89,68% 74,23% 80,52% 79,85% 56,37% 39,92% 46,02%
Soliditet 9,69% 11,32% 11,15% 12,06% 11,07% 11,96% 11,82% 14,65% 22,49% 27,76%
Kassalikviditet 98,58% 290,49% 255,16% 251,53% 221,32% 230,56% 193,05% 247,21% 142,91% 176,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...