Visa allt om Aug. Hellmér Smides & Mek.verkstad Aktiebolag
Visa allt om Aug. Hellmér Smides & Mek.verkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 216 1 348 1 280 1 646 1 490 1 304 1 535 1 993 1 982 2 013
Övrig omsättning - - - - - - - - - 24
Rörelseresultat (EBIT) -3 210 81 378 235 48 136 473 264 341
Resultat efter finansnetto -15 199 79 382 237 30 111 442 242 320
Årets resultat 5 115 46 211 173 22 82 318 173 230
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 110 1 128 1 107 1 088 1 092 1 092 1 144 1 196 1 248 1 323
Omsättningstillgångar 2 222 2 259 2 161 2 298 2 034 1 808 1 814 1 581 1 467 1 163
Tillgångar 3 332 3 387 3 268 3 386 3 127 2 901 2 959 2 777 2 715 2 486
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 641 2 636 2 521 2 675 2 463 2 291 2 269 2 187 1 929 1 756
Obeskattade reserver 143 166 116 96 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 242 258 275 292 308 325 342 358 375 392
Kortfristiga skulder 307 327 357 324 355 285 349 232 411 338
Skulder och eget kapital 3 332 3 387 3 268 3 386 3 127 2 901 2 959 2 777 2 715 2 486
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 520 0 - 529 583 307 437 446
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 542 523 0 550 528 0 0 285 266 305
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 213 147 208 191 180 191 213 206 242 202
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 0 0 0 0 60 0
Omsättning 1 216 1 348 1 280 1 646 1 490 1 304 1 535 1 993 1 982 2 037
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 608 674 640 823 745 652 768 498 496 503
Personalkostnader per anställd (tkr) 386 337 359 374 364 363 401 204 241 240
Rörelseresultat, EBITDA 15 234 94 382 235 100 188 525 339 417
Nettoomsättningförändring -9,79% 5,31% -22,24% 10,47% 14,26% -15,05% -22,98% 0,55% -1,54% -%
Du Pont-modellen -0,06% 6,38% 2,94% 11,87% 8,22% 1,65% 4,60% 17,18% 9,87% 13,80%
Vinstmarginal -0,16% 16,02% 7,50% 24,42% 17,25% 3,68% 8,86% 23,93% 13,52% 17,04%
Bruttovinstmarginal 81,25% 85,91% 83,05% 84,51% 81,54% 82,36% 80,78% 82,24% 78,61% 79,58%
Rörelsekapital/omsättning 157,48% 143,32% 140,94% 119,93% 112,68% 116,79% 95,44% 67,69% 53,28% 40,98%
Soliditet 82,61% 81,65% 79,91% 81,09% 78,77% 78,97% 76,68% 78,75% 71,05% 70,64%
Kassalikviditet 704,56% 670,95% 588,24% 688,58% 553,52% 612,28% 499,43% 649,14% 339,17% 322,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...