Visa allt om Expert Skellefteå Aktiebolag
Visa allt om Expert Skellefteå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 943 14 513 16 112 16 167 11 858 16 509 15 607 13 036 16 574 18 868
Övrig omsättning - - - - - - - - 75 -
Rörelseresultat (EBIT) 263 177 187 144 376 162 186 725 -139 181
Resultat efter finansnetto 255 160 177 149 348 123 152 669 386 300
Årets resultat 222 90 136 105 254 -27 73 472 356 169
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 8 117 296 448 545 766 258 369 1 526
Omsättningstillgångar 4 747 5 015 4 263 5 551 5 513 3 135 3 070 3 008 4 339 6 437
Tillgångar 4 775 5 023 4 380 5 847 5 961 3 680 3 835 3 266 4 708 7 963
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 650 1 428 1 338 1 202 1 097 843 870 797 324 6 634
Obeskattade reserver 204 239 197 197 199 199 210 160 80 116
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 72 72 215 549 645 2 068 0
Kortfristiga skulder 2 920 3 356 2 845 4 376 4 593 2 423 2 206 1 663 2 236 1 214
Skulder och eget kapital 4 775 5 023 4 380 5 847 5 961 3 680 3 835 3 266 4 708 7 963
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 130 182 168 51 312 309
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 958 1 830 1 991 1 814 906 1 565 1 526 1 375 1 431 1 366
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 690 602 712 632 414 681 675 536 769 742
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800
Omsättning 13 943 14 513 16 112 16 167 11 858 16 509 15 607 13 036 16 649 18 868
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 992 2 073 2 302 2 310 1 976 2 752 2 601 2 173 2 762 3 145
Personalkostnader per anställd (tkr) 384 352 388 354 266 410 400 328 425 409
Rörelseresultat, EBITDA 272 285 351 317 494 383 433 883 18 438
Nettoomsättningförändring -3,93% -9,92% -0,34% 36,34% -% 5,78% 19,72% -21,35% -12,16% -%
Du Pont-modellen 5,51% 3,54% 4,27% 2,60% 6,32% 4,65% 5,32% 23,03% 8,28% 3,86%
Vinstmarginal 1,89% 1,23% 1,16% 0,94% 3,18% 1,04% 1,31% 5,77% 2,35% 1,63%
Bruttovinstmarginal 30,50% 28,50% 27,58% 25,58% 26,67% 27,80% 28,38% 31,11% 26,31% 25,79%
Rörelsekapital/omsättning 13,10% 11,43% 8,80% 7,27% 7,76% 4,31% 5,54% 10,32% 12,69% 27,68%
Soliditet 37,89% 32,14% 34,06% 23,04% 20,86% 26,89% 26,72% 27,93% 8,11% 84,36%
Kassalikviditet 82,84% 86,17% 66,71% 75,27% 63,47% 37,97% 42,48% 68,43% 128,67% 367,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...