Visa allt om Ångermanlands Bilförsäljningsaktiebolag
Visa allt om Ångermanlands Bilförsäljningsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 31 270 29 649 26 264 25 954 33 843 31 244 26 096 26 853 42 026 38 171
Övrig omsättning 140 58 37 26 - 73 61 82 62 42
Rörelseresultat (EBIT) 75 -450 -500 -753 308 193 -249 -1 579 438 362
Resultat efter finansnetto 126 -403 -557 -859 215 133 -274 -1 652 318 255
Årets resultat 126 -403 -557 -859 215 133 -274 -1 120 190 147
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 78 171 145 116 142 185 208 223 283
Omsättningstillgångar 5 112 2 708 2 898 4 568 5 276 4 942 4 753 3 625 5 625 4 742
Tillgångar 5 129 2 787 3 068 4 713 5 392 5 084 4 938 3 833 5 849 5 025
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 252 125 125 125 718 503 270 544 1 664 1 474
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 532 483
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 049 974 1 463 2 458 2 781 2 384 2 100 1 469 859 888
Kortfristiga skulder 1 828 1 686 1 479 2 130 1 893 2 197 2 568 1 820 2 795 2 180
Skulder och eget kapital 5 129 2 787 3 068 4 713 5 392 5 084 4 938 3 833 5 849 5 025
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 300 300 292 334 272
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 342 2 387 2 573 2 691 2 831 2 313 2 397 2 733 2 526 2 498
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 1 085 1 110 1 108 1 216 1 324 1 198 1 195 1 299 1 248 1 233
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 31 410 29 707 26 301 25 980 33 843 31 317 26 157 26 935 42 088 38 213
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 9 9 9 9 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 474 3 294 2 918 2 884 3 760 3 472 2 900 2 441 3 821 3 470
Personalkostnader per anställd (tkr) 394 400 418 442 470 436 439 399 385 372
Rörelseresultat, EBITDA 137 -358 -400 -699 372 265 -176 -1 453 556 491
Nettoomsättningförändring 5,47% 12,89% 1,19% -23,31% 8,32% 19,73% -2,82% -36,10% 10,10% -%
Du Pont-modellen 4,11% -11,19% -14,63% -15,43% 5,82% 3,87% -4,92% -41,12% 7,54% 7,22%
Vinstmarginal 0,67% -1,05% -1,71% -2,80% 0,93% 0,63% -0,93% -5,87% 1,05% 0,95%
Bruttovinstmarginal 19,36% 19,64% 22,60% 23,37% 22,35% 21,89% 24,70% 23,06% 19,19% 19,92%
Rörelsekapital/omsättning 10,50% 3,45% 5,40% 9,39% 10,00% 8,79% 8,37% 6,72% 6,73% 6,71%
Soliditet 4,91% 4,49% 4,07% 2,65% 13,32% 9,89% 5,47% 14,19% 35,00% 36,25%
Kassalikviditet 109,08% 51,25% 36,98% 64,65% 81,83% 54,62% 63,01% 47,53% 50,38% 45,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...