Visa allt om J/C Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 391 8 667 7 078 27 193 31 087 32 850 23 309 60 622 32 577 48 764
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 169 173 451 -378 -95 -37 -206 724 33 -1 091
Resultat efter finansnetto 155 247 268 -400 -262 -124 -301 251 -239 -1 390
Årets resultat 155 247 268 -400 -262 -124 -301 251 -239 -1 127
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 3 26 54 169 232 214 246 339 254
Omsättningstillgångar 4 490 5 082 2 215 3 409 5 766 9 960 7 640 5 480 8 613 10 199
Tillgångar 4 493 5 086 2 242 3 463 5 935 10 192 7 855 5 726 8 952 10 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 953 798 551 282 682 944 1 104 1 405 1 154 1 394
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 323 2 886 932 2 264 4 038 5 054 4 341 3 147 6 130 5 057
Kortfristiga skulder 217 1 402 759 917 1 215 4 194 2 408 1 172 1 667 4 003
Skulder och eget kapital 4 493 5 086 2 242 3 463 5 935 10 192 7 855 5 726 8 952 10 453
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 360 330 720 720 553
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 210 - 90 360 360 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 66 - 73 158 158 307 208 396 352 436
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 391 8 667 7 078 27 193 31 087 32 850 23 309 60 622 32 577 48 764
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 391 8 667 7 078 27 193 31 087 32 850 23 309 30 311 16 289 24 382
Personalkostnader per anställd (tkr) 285 9 216 530 532 696 665 573 550 503
Rörelseresultat, EBITDA 169 196 478 -351 -32 26 -154 817 127 -1 021
Nettoomsättningförändring 8,35% 22,45% -73,97% -12,53% -5,37% 40,93% -61,55% 86,09% -33,19% -%
Du Pont-modellen 3,78% 7,75% 20,38% -10,34% 1,42% 2,28% -0,51% 17,17% 0,54% -10,28%
Vinstmarginal 1,81% 4,55% 6,46% -1,32% 0,27% 0,71% -0,17% 1,62% 0,15% -2,20%
Bruttovinstmarginal 10,11% 3,87% 12,91% 2,67% 5,67% 5,90% 8,85% 6,33% 7,63% 3,43%
Rörelsekapital/omsättning 45,50% 42,46% 20,57% 9,16% 14,64% 17,55% 22,45% 7,11% 21,32% 12,71%
Soliditet 21,21% 15,69% 24,58% 8,14% 11,49% 9,26% 14,05% 24,54% 12,89% 13,34%
Kassalikviditet 367,74% 252,28% 109,62% 211,89% 298,93% 96,59% 127,53% 264,68% 188,84% 61,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...