Visa allt om Aktiebolaget Bromanco

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 542 305 408 290 1 065 400 172 347 950 0
Övrig omsättning - - - - - - - 450 - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 -195 -112 -304 184 65 -228 -192 512 -37
Resultat efter finansnetto -23 -226 -145 -326 156 40 -312 -224 496 -47
Årets resultat -23 -226 -145 -326 156 40 -312 -241 430 -47
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 175 221 368 284 446 586 718 859 85 151
Omsättningstillgångar 259 198 389 333 553 344 324 473 555 129
Tillgångar 434 419 758 618 999 930 1 043 1 332 640 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 100 105 -30 296 139 101 73 544 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 83 83 304 404 436 436 388 775 0 0
Kortfristiga skulder 274 236 349 244 267 354 555 483 95 166
Skulder och eget kapital 434 419 758 618 999 930 1 043 1 332 640 280
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 86 535 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 53 0 0 28 166 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 542 305 408 290 1 065 400 172 797 950 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 1 167 0 0 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 0 - - 172 347 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 0 - - 118 718 - -
Rörelseresultat, EBITDA 45 -47 -16 -271 345 223 -115 -192 512 -37
Nettoomsättningförändring 77,70% -25,25% 40,69% -72,77% 166,25% 132,56% -50,43% -63,47% -% -%
Du Pont-modellen 1,38% -46,54% -14,78% -49,19% 18,42% 6,99% -21,76% -14,41% 80,00% -%
Vinstmarginal 1,11% -63,93% -27,45% -104,83% 17,28% 16,25% -131,98% -55,33% 53,89% -%
Bruttovinstmarginal 83,21% 59,34% 73,28% 86,55% 70,23% 90,50% 86,63% 62,25% 69,26% -%
Rörelsekapital/omsättning -2,77% -12,46% 9,80% 30,69% 26,85% -2,50% -134,30% -2,88% 48,42% -%
Soliditet 17,74% 23,87% 13,85% -4,85% 29,63% 14,95% 9,68% 5,48% 85,00% 40,71%
Kassalikviditet 48,54% 44,92% 66,48% 47,95% 162,92% 17,23% 1,62% 36,85% 371,58% 5,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...