Visa allt om Aktiebolaget Bromanco
Visa allt om Aktiebolaget Bromanco

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 433 542 305 408 290 1 065 400 172 347 950
Övrig omsättning - - - - - - - - 450 -
Rörelseresultat (EBIT) 64 5 -195 -112 -304 184 65 -228 -192 512
Resultat efter finansnetto 38 -23 -226 -145 -326 156 40 -312 -224 496
Årets resultat 38 -23 -226 -145 -326 156 40 -312 -241 430
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 139 175 221 368 284 446 586 718 859 85
Omsättningstillgångar 405 259 198 389 333 553 344 324 473 555
Tillgångar 545 434 419 758 618 999 930 1 043 1 332 640
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 77 100 105 -30 296 139 101 73 544
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 267 83 83 304 404 436 436 388 775 0
Kortfristiga skulder 162 274 236 349 244 267 354 555 483 95
Skulder och eget kapital 545 434 419 758 618 999 930 1 043 1 332 640
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 86 535 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 - 0 0 53 0 0 28 166 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 433 542 305 408 290 1 065 400 172 797 950
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 0 0 1 167 0 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 433 - - - 0 - - 172 347 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 30 - - - 0 - - 118 718 -
Rörelseresultat, EBITDA 100 45 -47 -16 -271 345 223 -115 -192 512
Nettoomsättningförändring -20,11% 77,70% -25,25% 40,69% -72,77% 166,25% 132,56% -50,43% -63,47% -%
Du Pont-modellen 11,74% 1,38% -46,54% -14,78% -49,19% 18,42% 6,99% -21,76% -14,41% 80,00%
Vinstmarginal 14,78% 1,11% -63,93% -27,45% -104,83% 17,28% 16,25% -131,98% -55,33% 53,89%
Bruttovinstmarginal 54,97% 83,21% 59,34% 73,28% 86,55% 70,23% 90,50% 86,63% 62,25% 69,26%
Rörelsekapital/omsättning 56,12% -2,77% -12,46% 9,80% 30,69% 26,85% -2,50% -134,30% -2,88% 48,42%
Soliditet 21,10% 17,74% 23,87% 13,85% -4,85% 29,63% 14,95% 9,68% 5,48% 85,00%
Kassalikviditet 172,22% 48,54% 44,92% 66,48% 47,95% 162,92% 17,23% 1,62% 36,85% 371,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...