Visa allt om Eric Thors Fastighetsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Eric Thors Fastighetsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 001 2 548 2 348 2 242 2 053 1 824 1 436 1 568 1 341 1 504
Övrig omsättning 83 - - 1 75 21 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 124 59 -13 147 105 58 -72 24 -62 -13
Resultat efter finansnetto 124 60 -14 148 107 58 -72 34 -17 -14
Årets resultat 72 33 1 79 56 43 -32 17 1 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 11 34 0 0 2 5 7
Omsättningstillgångar 972 1 085 723 803 655 655 489 634 626 548
Tillgångar 972 1 085 723 814 689 655 489 636 631 555
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 470 443 410 409 430 400 357 394 377 376
Obeskattade reserver 107 76 60 75 37 9 0 40 31 51
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 397 567 253 330 221 247 132 202 223 128
Skulder och eget kapital 972 1 085 723 814 689 655 489 636 631 555
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 54 147 212 139 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 961 723 673 665 662 539 377 268 173 321
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 239 226 196 204 203 209 143 107 101 124
Utdelning till aktieägare 0 45 0 0 100 25 0 5 0 0
Omsättning 3 084 2 548 2 348 2 243 2 128 1 845 1 436 1 568 1 341 1 504
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 501 1 274 1 174 1 121 1 027 912 718 784 671 752
Personalkostnader per anställd (tkr) 632 504 456 457 464 438 358 324 233 259
Rörelseresultat, EBITDA 124 59 -13 147 105 58 -70 27 -59 -10
Nettoomsättningförändring 17,78% 8,52% 4,73% 9,21% 12,55% 27,02% -8,42% 16,93% -10,84% -%
Du Pont-modellen 12,76% 5,53% -1,80% 18,18% 15,53% 8,85% -14,72% 5,35% -2,54% -1,98%
Vinstmarginal 4,13% 2,35% -0,55% 6,60% 5,21% 3,18% -5,01% 2,17% -1,19% -0,73%
Bruttovinstmarginal 90,34% 87,72% 86,71% 87,47% 84,27% 81,09% 78,69% 76,15% 65,03% 69,48%
Rörelsekapital/omsättning 19,16% 20,33% 20,02% 21,10% 21,14% 22,37% 24,86% 27,55% 30,05% 27,93%
Soliditet 56,94% 46,29% 63,18% 57,04% 66,37% 62,08% 73,01% 66,48% 63,28% 74,36%
Kassalikviditet 206,30% 163,32% 225,69% 199,70% 234,84% 214,98% 283,33% 258,42% 228,25% 336,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...