allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Aktiebolaget Benzlers

ORG.NR: 556043-6007
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2009   2008   2007   2006   2005  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 201103 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-032014-032013-03 
  Nettoomsättning (TKR) 166 823 161 743 205 568  
  Övrig omsättning (TKR) 492 1 968 1 165  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -11 582 -9 318 -445  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 987 0 -404  
  Årets resultat (TKR) 694 -351 -735  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-032014-032013-03 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 35 750 35 117 33 704  
  Omsättningstillgångar (TKR) 120 428 114 525 95 395  
  Tillgångar (TKR) 156 178 149 642 129 099  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 43 113 41 680 40 860  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 44 502 44 797 46 259  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 68 563 63 165 41 980  
  Skulder och eget kapital (TKR) 156 178 149 642 129 099  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-032014-032013-03 
  Löner till styrelse & VD 0 870 1 682  
  Varav tantiem till styrelse & VD                     37  
  Löner till övriga anställda 32 138 37 056 39 842  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 11 498 15 369 17 222  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-032014-032013-03 
  Antal anställda 84 88 105  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 986 1 838 1 958  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 519 606 559  
  Nettoomsättningförändring 3,14 % -21,32 % -3,97 %  
  Vinstmarginal 2,64 % 1,86 % 1,11 %  
  Bruttovinstmarginal 21,10 % 24,65 % 23,17 %  
  Soliditet 27,61 % 27,85 % 31,65 %  
  Kassalikviditet 116,80 % 119,26 % 150,76 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2009   2008   2007   2006   2005  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 201103 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-032014-032013-03 
  Nettoomsättning (TKR) 129 868 126 303 167 110  
  Övrig omsättning (TKR) 492 1 968 1 165  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -12 474 -10 350 -1 921  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 0 -951 -997  
  Årets resultat (TKR) 0 -951 -997  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-032014-032013-03 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 48 081 47 351 45 871  
  Omsättningstillgångar (TKR) 103 702 97 827 79 555  
  Tillgångar (TKR) 151 783 145 178 125 426  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 38 106 38 106 39 057  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 44 502 45 191 46 259  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 69 175 61 881 40 110  
  Skulder och eget kapital (TKR) 151 783 145 178 125 426  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-032014-032013-03 
  Löner till styrelse & VD 267 870 1 682  
  Varav tantiem till styrelse & VD 0           37  
  Löner till övriga anställda 22 731 28 335 30 916  
  Varav resultatlön till övriga anställda 0                      
  Sociala kostnader 10 142 13 279 14 913  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-032014-032013-03 
  Antal anställda 63 66 86  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 061 1 914 1 943  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 526 644 552  
  Nettoomsättningförändring 2,82 % -24,42 % -1,39 %  
  Vinstmarginal 2,63 % 1,63 % 1,01 %  
  Bruttovinstmarginal 15,50 % 20,11 % 19,78 %  
  Soliditet 25,11 % 26,25 % 31,14 %  
  Kassalikviditet 97,23 % 100,85 % 124,67 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 18 augusti 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X