Visa allt om Aktiebolaget Benzlers
Visa allt om Aktiebolaget Benzlers

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 164 871 166 823 161 743 205 568 214 058 247 843 225 820 269 033 261 768 270 670
Övrig omsättning 6 307 492 1 968 1 165 1 226 4 608 7 693 3 065 739 1 737
Rörelseresultat (EBIT) 6 637 -11 582 -9 318 -445 -4 454 -1 342 -6 363 6 285 1 271 -373
Resultat efter finansnetto 4 200 987 0 -404 -35 635 997 -7 407 5 452 334 -1 721
Årets resultat 3 141 694 -351 -735 -36 811 -436 -8 326 3 230 -2 629 -3 491
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 988 35 750 35 117 33 704 36 038 10 122 13 702 15 148 16 927 18 180
Omsättningstillgångar 102 904 120 428 114 525 95 395 96 459 120 871 115 754 131 586 147 273 138 955
Tillgångar 135 892 156 178 149 642 129 099 132 497 130 993 129 456 146 734 164 200 157 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 124 43 113 41 680 40 860 42 564 53 008 59 821 69 737 80 744 80 822
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 44 264 44 502 44 797 46 259 44 616 41 214 38 214 36 751 0 32 810
Långfristiga skulder 0 0 0 0 4 975 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 504 68 563 63 165 41 980 40 342 36 771 31 421 40 246 49 022 43 503
Skulder och eget kapital 135 892 156 178 149 642 129 099 132 497 130 993 129 456 146 734 164 200 157 135
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 870 1 682 1 920 2 897 2 111 1 973 1 071 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 37 586 - - 200 0 -
Löner till övriga anställda 27 232 32 138 37 056 39 842 40 778 49 087 43 355 44 806 45 710 43 744
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 601 11 498 15 369 17 222 15 076 19 913 17 467 18 607 18 859 16 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 171 178 167 315 163 711 206 733 215 284 252 451 233 513 272 098 262 507 272 407
Nyckeltal
Antal anställda 65 84 88 105 104 104 116 125 125 130
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 536 1 986 1 838 1 958 2 058 2 383 1 947 2 152 2 094 2 082
Personalkostnader per anställd (tkr) 582 519 606 559 556 691 543 523 525 463
Rörelseresultat, EBITDA 9 716 -8 872 -6 784 2 441 -2 689 1 760 -3 641 9 884 5 091 1 441
Nettoomsättningförändring -1,17% 3,14% -21,32% -3,97% -13,63% -% -16,06% 2,78% -3,29% -%
Du Pont-modellen 5,37% 2,82% 2,01% 1,77% -2,36% 2,64% -4,62% 5,48% 1,39% -0,03%
Vinstmarginal 4,43% 2,64% 1,86% 1,11% -1,46% 1,39% -2,65% 2,99% 0,87% -0,02%
Bruttovinstmarginal 24,70% 21,10% 24,65% 23,17% 22,23% 25,55% 22,94% 21,92% 19,75% 19,40%
Rörelsekapital/omsättning 34,82% 31,09% 31,75% 25,98% 26,22% 33,93% 37,35% 33,95% 37,53% 35,27%
Soliditet 33,94% 27,61% 27,85% 31,65% 32,12% 40,47% 46,21% 47,53% 64,27% 51,43%
Kassalikviditet 136,94% 116,80% 119,26% 150,76% 128,23% 208,66% 254,13% 199,10% 203,55% 211,65%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 133 193 129 868 126 303 167 110 169 465 207 578 174 795 209 600 204 569 202 442
Övrig omsättning 6 307 492 1 968 1 165 1 226 4 608 7 693 2 839 739 1 736
Rörelseresultat (EBIT) 2 866 -12 474 -10 350 -1 921 -8 536 -7 620 -8 594 -2 766 -8 014 -7 714
Resultat efter finansnetto 409 0 -951 -997 -35 445 -1 474 -3 915 37 020 -9 705 -6 650
Årets resultat 409 0 -951 -997 -35 445 -1 474 -3 915 37 020 -9 705 -6 650
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 260 48 081 47 351 45 871 47 913 22 386 27 045 27 951 29 624 29 987
Omsättningstillgångar 82 876 103 702 97 827 79 555 80 480 108 003 90 188 96 947 82 803 87 735
Tillgångar 128 136 151 783 145 178 125 426 128 393 130 389 117 233 124 898 112 427 117 722
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 515 38 106 38 106 39 057 40 054 48 819 54 045 57 960 40 279 49 983
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 34 410 0
Avsättningar (tkr) 44 292 44 502 45 191 46 259 45 076 41 214 38 214 36 751 0 32 810
Långfristiga skulder 0 0 0 0 4 975 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 329 69 175 61 881 40 110 38 288 40 356 24 974 30 187 37 738 34 929
Skulder och eget kapital 128 136 151 783 145 178 125 426 128 393 130 389 117 233 124 898 112 427 117 722
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 267 870 1 682 1 920 2 897 2 111 1 973 1 071 289
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 37 588 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 19 341 22 731 28 335 30 916 32 253 39 199 33 232 36 853 37 309 35 389
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 076 10 142 13 279 14 913 13 731 17 704 15 471 16 722 17 141 15 212
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 3 752 0 19 338 0
Omsättning 139 500 130 360 128 271 168 275 170 691 212 186 182 488 212 439 205 308 204 178
Nyckeltal
Antal anställda 49 63 66 86 84 86 97 107 107 110
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 718 2 061 1 914 1 943 2 017 2 414 1 802 1 959 1 912 1 840
Personalkostnader per anställd (tkr) 580 526 644 552 570 695 524 519 519 463
Rörelseresultat, EBITDA 5 788 -10 064 -8 013 783 -6 958 -4 852 -6 119 296 -4 852 -3 888
Nettoomsättningförändring 2,56% 2,82% -24,42% -1,39% -18,36% -% -16,61% 2,46% 1,05% -%
Du Pont-modellen 2,74% 2,25% 1,42% 1,34% -2,30% 0,73% -2,12% 31,69% -6,92% -4,26%
Vinstmarginal 2,63% 2,63% 1,63% 1,01% -1,75% 0,46% -1,42% 18,88% -3,81% -2,48%
Bruttovinstmarginal 18,06% 15,50% 20,11% 19,78% 17,54% 20,31% 18,73% 17,17% 13,67% 14,28%
Rörelsekapital/omsättning 28,19% 26,59% 28,46% 23,60% 24,90% 32,59% 37,31% 31,85% 22,03% 26,08%
Soliditet 30,06% 25,11% 26,25% 31,14% 31,20% 37,44% 46,10% 46,41% 57,86% 42,46%
Kassalikviditet 103,89% 97,23% 100,85% 124,67% 99,75% 166,05% 230,61% 177,38% 106,96% 129,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...