Visa allt om Figure Eight Aktiebolag
Visa allt om Figure Eight Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 50 4 25 58 40 127 98 69 117 139
Övrig omsättning - 130 - - 93 - 50 - 99 -
Rörelseresultat (EBIT) -553 -532 -707 -1 587 -1 738 -1 303 -1 357 -1 794 -1 528 -1 219
Resultat efter finansnetto 1 416 1 635 2 172 1 770 821 1 449 1 498 1 342 1 311 1 305
Årets resultat 1 077 1 123 1 372 1 104 260 1 380 1 122 836 958 848
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 516 4 332 4 036 3 311 3 088 4 217 3 607 3 290 4 847 2 694
Omsättningstillgångar 7 373 6 166 5 677 5 229 4 409 3 241 2 334 2 127 492 1 566
Tillgångar 11 890 10 497 9 714 8 540 7 497 7 458 5 941 5 417 5 339 4 260
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 099 8 221 7 298 6 126 5 422 5 363 4 283 3 281 2 745 1 937
Obeskattade reserver 2 051 2 029 1 815 1 330 1 050 759 1 025 1 065 886 960
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 645 155 43 228 30 291 174 468 125 450
Kortfristiga skulder 95 91 557 856 995 1 045 459 603 1 583 913
Skulder och eget kapital 11 890 10 497 9 714 8 540 7 497 7 458 5 941 5 417 5 339 4 260
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 331 346 360 480 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 3 4 206 436 438 89 97 192 9 37
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 118 131 183 263 270 266 276 318 269 223
Utdelning till aktieägare 0 200 200 200 400 200 300 120 0 150
Omsättning 50 134 25 58 133 127 148 69 216 139
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 50 4 13 29 20 64 49 35 59 70
Personalkostnader per anställd (tkr) 149 207 195 355 365 370 368 459 409 289
Rörelseresultat, EBITDA -466 -468 -676 -1 587 -1 738 -1 285 -1 355 -1 792 -1 526 -1 217
Nettoomsättningförändring 1 150,00% -84,00% -56,90% 45,00% -68,50% 29,59% 42,03% -41,03% -15,83% -%
Du Pont-modellen 11,91% 16,23% 22,44% 20,74% 16,10% 19,99% 25,45% 25,05% 24,99% 31,46%
Vinstmarginal 2 832,00% 42 600,00% 8 720,00% 3 053,45% 3 017,50% 1 174,02% 1 542,86% 1 966,67% 1 140,17% 964,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -972,41% -1 650,00% -230,71% -391,84% -769,57% -434,19% -200,00%
Rörelsekapital/omsättning 14 556,00% 151 875,00% 20 480,00% 7 539,66% 8 535,00% 1 729,13% 1 913,27% 2 208,70% -932,48% 469,78%
Soliditet 89,98% 93,39% 89,70% 83,21% 82,64% 79,41% 84,81% 74,72% 63,36% 61,69%
Kassalikviditet 7 761,05% 6 775,82% 1 019,21% 610,86% 443,12% 310,14% 508,50% 352,74% 31,08% 171,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...