Visa allt om Figure Eight Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 25 58 40 127 98 69 117 139 1 406
Övrig omsättning 130 - - 93 - 50 - 99 - -
Rörelseresultat (EBIT) -532 -707 -1 587 -1 738 -1 303 -1 357 -1 794 -1 528 -1 219 -419
Resultat efter finansnetto 1 635 2 172 1 770 821 1 449 1 498 1 342 1 311 1 305 1 329
Årets resultat 1 123 1 372 1 104 260 1 380 1 122 836 958 848 1 077
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 332 4 036 3 311 3 088 4 217 3 607 3 290 4 847 2 694 2 317
Omsättningstillgångar 6 166 5 677 5 229 4 409 3 241 2 334 2 127 492 1 566 2 134
Tillgångar 10 497 9 714 8 540 7 497 7 458 5 941 5 417 5 339 4 260 4 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 221 7 298 6 126 5 422 5 363 4 283 3 281 2 745 1 937 2 118
Obeskattade reserver 2 029 1 815 1 330 1 050 759 1 025 1 065 886 960 868
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 155 43 228 30 291 174 468 125 450 345
Kortfristiga skulder 91 557 856 995 1 045 459 603 1 583 913 1 121
Skulder och eget kapital 10 497 9 714 8 540 7 497 7 458 5 941 5 417 5 339 4 260 4 452
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 331 346 360 480 285 519
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 4 206 436 438 89 97 192 9 37 88
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 131 183 263 270 266 276 318 269 223 314
Utdelning till aktieägare 200 200 200 400 200 300 120 0 150 1 029
Omsättning 134 25 58 133 127 148 69 216 139 1 406
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 13 29 20 64 49 35 59 70 703
Personalkostnader per anställd (tkr) 207 195 355 365 370 368 459 409 289 477
Rörelseresultat, EBITDA -468 -676 -1 587 -1 738 -1 285 -1 355 -1 792 -1 526 -1 217 -417
Nettoomsättningförändring -84,00% -56,90% 45,00% -68,50% 29,59% 42,03% -41,03% -15,83% -90,11% -%
Du Pont-modellen 16,23% 22,44% 20,74% 16,10% 19,99% 25,45% 25,05% 24,99% 31,46% 30,55%
Vinstmarginal 42 600,00% 8 720,00% 3 053,45% 3 017,50% 1 174,02% 1 542,86% 1 966,67% 1 140,17% 964,03% 96,73%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -972,41% -1 650,00% -230,71% -391,84% -769,57% -434,19% -200,00% 73,33%
Rörelsekapital/omsättning 151 875,00% 20 480,00% 7 539,66% 8 535,00% 1 729,13% 1 913,27% 2 208,70% -932,48% 469,78% 72,05%
Soliditet 93,39% 89,70% 83,21% 82,64% 79,41% 84,81% 74,72% 63,36% 61,69% 61,61%
Kassalikviditet 6 775,82% 1 019,21% 610,86% 443,12% 310,14% 508,50% 352,74% 31,08% 171,52% 190,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...