Visa allt om Balder Sankt Göran AB
Visa allt om Balder Sankt Göran AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 997 10 266 9 583 7 637 7 512 7 509 9 382 8 652 8 619 8 746
Övrig omsättning - - - - - - - - 3 7
Rörelseresultat (EBIT) 5 648 6 663 5 852 4 096 3 565 4 302 5 900 5 404 1 774 4 177
Resultat efter finansnetto 6 720 7 140 6 085 3 674 2 170 4 146 6 051 3 861 394 3 080
Årets resultat -816 -816 -560 2 222 -77 3 051 4 422 3 011 284 2 579
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 965 72 084 82 971 82 997 84 166 50 993 51 658 51 952 52 046 53 780
Omsättningstillgångar 10 573 10 698 1 567 9 875 10 078 43 951 43 545 49 653 1 941 479
Tillgångar 81 538 82 782 84 538 92 872 94 244 94 944 95 203 101 605 53 987 54 259
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 567 11 384 2 142 2 702 480 480 361 3 574 563 740
Obeskattade reserver 0 0 0 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
Avsättningar (tkr) 0 0 10 058 10 215 12 129 12 157 12 184 12 071 12 445 12 786
Långfristiga skulder 68 515 69 225 66 830 72 940 74 785 76 388 77 175 78 750 34 300 34 300
Kortfristiga skulder 2 456 2 173 5 508 4 915 4 750 3 819 3 382 5 110 4 579 4 333
Skulder och eget kapital 81 538 82 782 84 538 92 872 94 244 94 944 95 203 101 605 53 987 54 259
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 5 000 0 0 0 0 0 0 3 094 0 0
Omsättning 8 997 10 266 9 583 7 637 7 512 7 509 9 382 8 652 8 622 8 753
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 6 768 7 783 6 804 4 919 4 322 4 966 6 541 6 034 3 508 5 178
Nettoomsättningförändring -12,36% 7,13% 25,48% 1,66% 0,04% -19,96% 8,44% 0,38% -1,45% -%
Du Pont-modellen 9,06% 10,22% 9,35% 6,67% 5,36% 6,27% 7,41% 5,57% 3,34% 8,12%
Vinstmarginal 82,12% 82,43% 82,49% 81,12% 67,28% 79,29% 75,24% 65,37% 20,92% 50,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 61,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 59,14%
Rörelsekapital/omsättning 90,22% 83,04% -41,12% 64,95% 70,93% 534,45% 428,09% 514,83% -30,61% -44,07%
Soliditet 12,96% 13,75% 2,53% 4,58% 2,15% 2,14% 2,00% 5,01% 3,84% 4,15%
Kassalikviditet 430,50% 492,31% 28,45% 200,92% 212,17% 1 150,85% 1 287,55% 971,68% 42,39% 11,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...