Visa allt om EuroMaint Rail AB
Visa allt om EuroMaint Rail AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 735 813 1 741 392 1 883 962 1 843 842 2 217 696 2 426 031 2 145 373 1 979 604 1 813 051 1 815 347
Övrig omsättning 7 767 11 975 9 823 12 049 30 750 38 637 26 934 5 331 3 544 2 352
Rörelseresultat (EBIT) 78 931 100 313 57 907 72 526 -34 727 -54 735 165 663 88 940 63 712 108 112
Resultat efter finansnetto -324 884 89 966 43 132 68 978 -46 437 -66 270 157 313 75 505 44 303 97 224
Årets resultat -346 515 -16 461 269 29 949 -25 020 -52 480 114 974 54 142 33 723 74 382
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 159 370 456 881 377 228 306 906 339 388 400 232 180 695 172 528 152 910 133 120
Omsättningstillgångar 575 712 784 646 835 285 899 449 925 728 1 158 822 1 059 605 891 171 864 266 768 820
Tillgångar 735 082 1 241 527 1 212 513 1 206 355 1 265 116 1 559 054 1 240 300 1 063 699 1 017 176 901 940
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 162 010 242 519 249 418 244 016 268 803 215 362 249 866 269 257 254 785 221 062
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 17 298 23 955 30 929 42 386 51 565 54 505 41 469 52 213 49 553 62 290
Långfristiga skulder 197 033 165 272 147 327 106 077 151 077 196 076 30 000 120 000 150 000 202 376
Kortfristiga skulder 358 741 809 781 784 839 813 876 793 671 1 093 111 918 965 622 229 562 838 416 212
Skulder och eget kapital 735 082 1 241 527 1 212 513 1 206 355 1 265 116 1 559 054 1 240 300 1 063 699 1 017 176 901 940
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 4 128 3 216 12 893 4 253 2 000 1 106 2 302 598 6 932 2 264
Varav tantiem till styrelse & VD 780 - - 750 - 600 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 455 411 469 738 500 425 505 220 548 839 535 629 520 772 463 887 465 860 439 636
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader 191 313 192 422 208 472 213 605 169 083 249 031 243 830 226 511 226 114 213 636
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 743 580 1 753 367 1 893 785 1 855 891 2 248 446 2 464 668 2 172 307 1 984 935 1 816 595 1 817 699
Nyckeltal
Antal anställda 1 109 1 207 1 312 1 423 1 437 1 498 1 450 1 397 1 452 1 444
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 565 1 443 1 436 1 296 1 543 1 620 1 480 1 417 1 249 1 257
Personalkostnader per anställd (tkr) 591 559 547 513 558 537 523 500 485 464
Rörelseresultat, EBITDA 95 764 119 165 78 445 102 942 -1 995 -23 094 190 790 110 526 87 422 131 714
Nettoomsättningförändring -0,32% -7,57% 2,18% -16,86% -8,59% 13,08% 8,37% 9,19% -0,13% -%
Du Pont-modellen 11,61% 8,67% 5,31% 6,85% -1,55% -2,56% 13,65% 8,76% 6,93% 12,30%
Vinstmarginal 4,92% 6,18% 3,42% 4,48% -0,88% -1,65% 7,89% 4,71% 3,89% 6,11%
Bruttovinstmarginal 66,56% 65,85% 62,80% 66,36% 59,55% 60,16% 64,82% 67,00% 69,76% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,50% -1,44% 2,68% 4,64% 5,95% 2,71% 6,56% 13,59% 16,63% 19,42%
Soliditet 22,04% 19,53% 20,57% 20,23% 21,25% 13,81% 20,15% 25,31% 25,05% 24,51%
Kassalikviditet 76,67% 58,44% 64,51% 69,48% 73,60% 72,08% 78,77% 93,85% 93,96% 106,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...