allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Axstores AB

ORG.NR: 556030-8800
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 8 046 100 7 548 400 7 435 900  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -78 000 143 100 199 100  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -89 600 125 400 182 100  
  Årets resultat (TKR) -15 400 21 900 144 600  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 868 400 760 400 699 500  
  Omsättningstillgångar (TKR) 2 383 400 2 342 300 2 228 600  
  Tillgångar (TKR) 3 251 800 3 102 700 2 928 100  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 938 200 965 900 938 300  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 124 600 129 100 128 500  
  Långfristiga skulder (TKR) 162 500 317 100 158 100  
  Kortfristiga skulder (TKR) 2 026 500 1 690 600 1 703 200  
  Skulder och eget kapital (TKR) 3 251 800 3 102 700 2 928 100  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 17 400 12 600 11 700  
  Varav tantiem till styrelse & VD 800 1 000            
  Löner till övriga anställda 1 366 700 1 274 400 1 236 800  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 487 400 417 500 425 500  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 3 714 3 868 3 565  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 166 1 952 2 086  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 504 441 470  
  Nettoomsättningförändring 6,59 % 1,51 % 2,41 %  
  Vinstmarginal -0,96 % 1,91 % 2,70 %  
  Bruttovinstmarginal 43,63 % 45,90 % 45,53 %  
  Soliditet 28,85 % 31,13 % 32,04 %  
  Kassalikviditet 31,62 % 37,29 % 40,07 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 6 726 800 6 339 700 6 483 700  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -70 800 87 200 173 000  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -78 800 76 000 156 800  
  Årets resultat (TKR) -6 200 -5 100 140 300  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 937 800 810 900 751 300  
  Omsättningstillgångar (TKR) 2 034 400 1 978 900 1 800 700  
  Tillgångar (TKR) 2 972 200 2 789 800 2 552 000  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 825 500 831 700 836 800  
  Obeskattade reserver (TKR) 155 700 155 700 153 000  
  Avsättningar (TKR) 83 800 88 900 92 500  
  Långfristiga skulder (TKR) 162 500 317 100 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 1 744 700 1 396 400 1 469 700  
  Skulder och eget kapital (TKR) 2 972 200 2 789 800 2 552 000  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 13 900 10 900 10 700  
  Varav tantiem till styrelse & VD 800 1 000            
  Löner till övriga anställda 1 151 200 1 082 800 1 099 300  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 438 600 383 300 401 900  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 3 182 3 337 3 235  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 114 1 900 2 004  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 504 443 467  
  Nettoomsättningförändring 6,11 % -2,22 % 3,32 %  
  Vinstmarginal -0,99 % 1,45 % 2,72 %  
  Bruttovinstmarginal 40,80 % 42,63 % 43,16 %  
  Soliditet 31,86 % 34,17 % 37,47 %  
  Kassalikviditet 34,77 % 43,50 % 34,69 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 12 september 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen