Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Stadsgården
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Stadsgården

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 99 754 64 947 50 628 52 623 50 263 47 727 135 282 174 858 210 948 194 236
Övrig omsättning - - - 82 568 - 299 56 425 7 468 88 663 241 201
Rörelseresultat (EBIT) 25 126 24 646 28 243 115 021 28 895 26 064 56 980 93 600 167 272 307 117
Resultat efter finansnetto 281 981 208 241 202 192 461 294 131 905 126 401 142 500 146 083 133 943 274 595
Årets resultat 161 823 92 811 163 398 452 474 97 649 93 085 102 401 11 282 99 303 200 742
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 145 241 1 962 312 1 799 086 1 646 412 1 522 004 1 412 467 1 312 971 1 853 230 1 806 380 1 895 063
Omsättningstillgångar 150 134 41 633 5 671 130 937 128 307 73 264 362 088 358 339 1 042 952 254 913
Tillgångar 2 295 375 2 003 945 1 804 757 1 777 349 1 650 311 1 485 731 1 675 059 2 211 569 2 849 332 2 149 976
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 144 342 1 032 519 1 049 708 1 341 668 1 200 734 1 085 197 1 030 404 1 291 669 1 237 075 1 200 936
Obeskattade reserver 183 104 0 0 0 0 0 62 0 0
Avsättningar (tkr) 219 617 200 932 185 183 161 353 168 327 127 689 108 037 99 574 87 721 78 656
Långfristiga skulder 259 000 0 259 000 259 000 259 000 259 000 509 117 764 157 799 248 806 958
Kortfristiga skulder 672 233 770 390 310 866 15 329 22 250 13 845 27 501 56 107 725 289 63 428
Skulder och eget kapital 2 295 375 2 003 945 1 804 757 1 777 349 1 650 311 1 485 731 1 675 059 2 211 569 2 849 332 2 149 976
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 000 50 000 110 000 400 000 265 000 0 0 0 0 0
Omsättning 99 754 64 947 50 628 135 191 50 263 48 026 191 707 182 326 299 611 435 437
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 29 770 29 241 32 798 119 560 33 423 30 565 65 516 103 843 179 728 327 001
Nettoomsättningförändring 53,59% 28,28% -3,79% 4,70% 5,31% -64,72% -22,63% -17,11% 8,60% -%
Du Pont-modellen 13,48% 12,09% 13,28% 28,15% 10,24% 9,28% 9,63% 8,38% 5,93% 14,30%
Vinstmarginal 310,22% 372,97% 473,50% 950,81% 336,31% 288,96% 119,22% 106,05% 80,16% 158,23%
Bruttovinstmarginal 26,07% 37,95% 55,79% 61,67% 57,49% 53,99% 50,04% 49,26% 47,43% 34,00%
Rörelsekapital/omsättning -523,39% -1 122,08% -602,82% 219,69% 211,00% 124,50% 247,33% 172,84% 150,59% 98,58%
Soliditet 49,86% 51,53% 58,16% 75,49% 72,76% 73,04% 61,51% 58,41% 43,42% 55,86%
Kassalikviditet 22,33% 5,40% 1,82% 854,18% 576,66% 529,17% 1 316,64% 638,67% 143,80% 401,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...