allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Liseberg Aktiebolag

ORG.NR: 556023-6811
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 1 133 918 1 096 267 976 959  
  Övrig omsättning (TKR) 5 109 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 132 563 133 678 60 945  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 121 881 118 898 52 634  
  Årets resultat (TKR) 35 113 61 685 40 358  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 1 417 174 1 442 124 1 427 942  
  Omsättningstillgångar (TKR) 147 344 115 763 101 225  
  Tillgångar (TKR) 1 564 518 1 557 887 1 529 167  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 913 989 828 276 749 891  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 93 770 83 041 67 486  
  Långfristiga skulder (TKR) 351 499 401 499 481 708  
  Kortfristiga skulder (TKR) 205 260 245 071 230 082  
  Skulder och eget kapital (TKR) 1 564 518 1 557 887 1 529 167  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 2 700 4 740 5 020  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 318 977 297 329 299 441  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 109 806 83 327 95 188  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 1 050 979 939  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 080 1 120 1 040  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 415 412 433  
  Nettoomsättningförändring 3,43 % 12,21 % 0,33 %  
  Vinstmarginal 11,73 % 12,33 % 6,41 %  
  Bruttovinstmarginal 86,53 % 86,50 % 86,22 %  
  Soliditet 58,42 % 53,17 % 49,04 %  
  Kassalikviditet 64,29 % 41,38 % 35,77 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 1 133 634 721 027 630 338  
  Övrig omsättning (TKR) 5 109 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 130 952 86 650 33 516  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 126 563 77 822 25 506  
  Årets resultat (TKR) -2 080 738 -2 792  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 1 403 865 1 418 951 1 396 406  
  Omsättningstillgångar (TKR) 123 142 105 021 79 197  
  Tillgångar (TKR) 1 527 007 1 523 972 1 475 603  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 618 613 571 835 554 395  
  Obeskattade reserver (TKR) 352 524 301 082 228 843  
  Avsättningar (TKR) 6 28 28  
  Långfristiga skulder (TKR) 351 499 401 499 481 708  
  Kortfristiga skulder (TKR) 204 365 249 528 210 629  
  Skulder och eget kapital (TKR) 1 527 007 1 523 972 1 475 603  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 2 700 1 763 2 416  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 318 977 163 270 186 054  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 109 806 52 698 58 928  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 1 050 595 556  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 080 1 212 1 134  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 415 424 458  
  Nettoomsättningförändring 57,22 % 14,39 % -0,07 %  
  Vinstmarginal 11,59 % 12,18 % 5,49 %  
  Bruttovinstmarginal 86,53 % 91,16 % 90,88 %  
  Soliditet 58,52 % 52,93 % 49,67 %  
  Kassalikviditet 52,73 % 37,85 % 30,55 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 17 oktober 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X