Visa allt om Liseberg Aktiebolag
Visa allt om Liseberg Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 133 918 1 096 267 976 959 973 781 962 496 904 347 894 834 830 642 840 865 768 629
Övrig omsättning 5 109 - - - - - - - 1 622 -
Rörelseresultat (EBIT) 132 563 133 678 60 945 78 048 83 050 71 033 81 131 35 751 83 182 47 662
Resultat efter finansnetto 121 881 118 898 52 634 73 595 78 099 64 827 72 194 28 359 78 081 41 703
Årets resultat 35 113 61 685 40 358 61 741 56 436 46 826 51 964 20 942 55 320 29 198
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 417 174 1 442 124 1 427 942 957 369 818 802 829 755 801 761 746 755 695 310 637 250
Omsättningstillgångar 147 344 115 763 101 225 82 158 67 169 131 672 115 737 61 741 125 684 114 549
Tillgångar 1 564 518 1 557 887 1 529 167 1 039 527 885 971 961 427 917 498 808 496 820 994 751 799
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 913 989 828 276 749 891 714 865 657 775 605 612 561 716 512 972 492 463 441 632
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 93 770 83 041 67 486 45 818 49 111 43 827 39 989 35 554 35 611 30 227
Långfristiga skulder 351 499 401 499 481 708 81 693 31 667 181 636 181 628 101 621 156 561 156 858
Kortfristiga skulder 205 260 245 071 230 082 197 151 147 418 130 352 134 166 158 349 136 359 123 082
Skulder och eget kapital 1 564 518 1 557 887 1 529 167 1 039 527 885 971 961 427 917 498 808 496 820 994 751 799
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 700 4 740 5 020 4 653 3 804 3 544 3 481 4 454 3 405 3 369
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 318 977 297 329 299 441 285 115 279 399 263 257 252 154 259 907 233 570 222 857
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 109 806 83 327 95 188 91 791 91 986 83 652 90 181 90 476 89 904 89 271
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 139 027 1 096 267 976 959 973 781 962 496 904 347 894 834 830 642 842 487 768 629
Nyckeltal
Antal anställda 1 050 979 939 936 945 916 908 949 906 913
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 080 1 120 1 040 1 040 1 019 987 986 875 928 842
Personalkostnader per anställd (tkr) 415 412 433 417 405 392 389 381 374 354
Rörelseresultat, EBITDA 248 190 249 493 164 785 168 992 164 954 150 548 158 637 111 306 154 222 115 790
Nettoomsättningförändring 3,43% 12,21% 0,33% 1,17% 6,43% 1,06% 7,73% -1,22% 9,40% -%
Du Pont-modellen 8,50% 8,68% 4,09% 7,78% 9,75% 7,52% 8,94% 4,84% 10,64% 6,89%
Vinstmarginal 11,73% 12,33% 6,41% 8,31% 8,98% 7,99% 9,17% 4,71% 10,39% 6,74%
Bruttovinstmarginal 86,53% 86,50% 86,22% 86,49% 86,23% 85,86% 85,97% 86,09% 86,47% 86,10%
Rörelsekapital/omsättning -5,11% -11,80% -13,19% -11,81% -8,34% 0,15% -2,06% -11,63% -1,27% -1,11%
Soliditet 58,42% 53,17% 49,04% 68,77% 74,24% 62,99% 61,22% 63,45% 59,98% 58,74%
Kassalikviditet 64,29% 41,38% 35,77% 32,50% 31,42% 85,56% 74,00% 27,95% 82,04% 80,69%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 133 634 721 027 630 338 630 776 626 910 578 458 580 006 527 108 539 071 492 178
Övrig omsättning 5 109 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 130 952 86 650 33 516 53 886 48 304 42 362 60 605 21 455 52 728 30 008
Resultat efter finansnetto 126 563 77 822 25 506 48 268 42 036 36 008 52 151 12 850 46 772 23 886
Årets resultat -2 080 738 -2 792 18 243 15 507 14 661 25 573 3 352 19 263 5 493
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 403 865 1 418 951 1 396 406 938 351 796 227 753 310 724 678 667 760 665 025 603 979
Omsättningstillgångar 123 142 105 021 79 197 102 136 89 447 81 178 72 328 40 061 94 909 90 257
Tillgångar 1 527 007 1 523 972 1 475 603 1 040 487 885 674 834 488 797 006 707 821 759 934 694 236
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 618 613 571 835 554 395 537 856 504 468 466 023 436 064 402 220 391 517 354 427
Obeskattade reserver 352 524 301 082 228 843 200 348 178 408 158 491 143 398 127 488 121 031 101 991
Avsättningar (tkr) 6 28 28 28 28 28 28 38 38 40
Långfristiga skulder 351 499 401 499 481 708 81 693 31 667 136 232 136 252 56 217 160 646 160 943
Kortfristiga skulder 204 365 249 528 210 629 220 562 171 103 73 714 81 264 121 858 86 702 76 835
Skulder och eget kapital 1 527 007 1 523 972 1 475 603 1 040 487 885 674 834 488 797 006 707 821 759 934 694 236
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 700 1 763 2 416 2 322 1 833 1 509 1 340 1 415 1 399 1 173
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 318 977 163 270 186 054 175 050 170 629 158 312 148 651 161 155 140 218 133 855
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 109 806 52 698 58 928 58 278 59 297 51 242 58 120 55 012 56 117 89 271
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 138 743 721 027 630 338 630 776 626 910 578 458 580 006 527 108 539 071 492 178
Nyckeltal
Antal anställda 1 050 595 556 545 549 525 516 552 517 524
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 080 1 212 1 134 1 157 1 142 1 102 1 124 955 1 043 939
Personalkostnader per anställd (tkr) 415 424 458 445 430 416 413 403 398 374
Rörelseresultat, EBITDA 236 881 186 447 121 252 130 333 116 691 108 111 124 189 83 921 111 536 85 468
Nettoomsättningförändring 57,22% 14,39% -0,07% 0,62% 8,38% -0,27% 10,04% -2,22% 9,53% -%
Du Pont-modellen 8,60% 5,76% 2,35% 5,36% 5,68% 5,21% 7,78% 3,33% 7,39% 4,88%
Vinstmarginal 11,59% 12,18% 5,49% 8,85% 8,03% 7,51% 10,69% 4,48% 10,41% 6,88%
Bruttovinstmarginal 86,53% 91,16% 90,88% 91,15% 91,07% 90,38% 90,29% 90,24% 90,68% 90,75%
Rörelsekapital/omsättning -7,16% -20,04% -20,85% -18,77% -13,03% 1,29% -1,54% -15,52% 1,52% 2,73%
Soliditet 58,52% 52,93% 49,67% 65,88% 71,80% 69,84% 67,97% 69,79% 62,99% 61,63%
Kassalikviditet 52,73% 37,85% 30,55% 39,67% 42,51% 88,33% 73,80% 21,85% 97,66% 102,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...