Visa allt om Bisnode Dun & Bradstreet Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 61 852 57 624 52 179 52 137 51 016 47 101 42 680 36 982 137 509 140 670
Övrig omsättning 377 277 162 171 154 459 517 982 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 7 305 10 591 7 959 7 270 4 372 6 218 4 618 13 708 15 467
Resultat efter finansnetto -641 6 070 10 694 8 701 8 019 4 133 6 368 6 103 14 875 16 198
Årets resultat -141 -78 8 330 6 398 5 895 3 023 4 688 4 380 10 522 -917
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 8 115 1 282 2 482 3 586 5 042 6 098
Omsättningstillgångar 22 417 33 619 33 102 53 530 55 201 51 587 49 356 47 700 81 550 97 132
Tillgångar 22 417 33 619 33 104 53 538 55 316 52 869 51 838 51 287 86 592 103 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 083 16 224 16 302 38 332 38 355 38 353 38 302 37 984 37 962 37 427
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 334 17 395 16 801 15 207 16 962 14 515 13 535 13 303 48 630 65 802
Skulder och eget kapital 22 417 33 619 33 104 53 538 55 316 52 869 51 838 51 287 86 592 103 230
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 819 10 406 9 200 11 244 10 972 9 039 8 036 6 789 21 064 21 494
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 020 5 206 4 467 7 745 4 629 3 980 3 427 3 350 10 276 10 656
Utdelning till aktieägare 0 0 0 22 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 62 229 57 901 52 341 52 308 51 170 47 560 43 197 37 964 137 509 140 670
Nyckeltal
Antal anställda 6 15 17 21 18 18 16 14 43 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 309 3 842 3 069 2 483 2 834 2 617 2 668 2 642 3 198 2 993
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 068 1 113 949 865 894 753 755 765 750 709
Rörelseresultat, EBITDA 3 7 305 10 591 8 054 8 415 5 523 7 411 5 914 15 001 17 182
Nettoomsättningförändring 7,34% 10,44% 0,08% 2,20% 8,31% 10,36% 15,41% -73,11% -2,25% -%
Du Pont-modellen 0,58% 21,94% 32,94% 16,37% 14,61% 8,69% 12,32% 12,02% 17,99% 16,25%
Vinstmarginal 0,21% 12,80% 20,90% 16,81% 15,84% 9,75% 14,96% 16,67% 11,33% 11,92%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,00% 28,15% 31,24% 73,50% 74,95% 78,71% 83,93% 93,01% 23,94% 22,27%
Soliditet 71,74% 48,26% 49,24% 71,60% 69,34% 72,54% 73,89% 74,06% 43,84% 36,26%
Kassalikviditet 353,92% 193,27% 197,02% 352,01% 325,44% 355,40% 364,65% 358,57% 167,69% 147,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...