Visa allt om WoodEye AB
Visa allt om WoodEye AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 43 725 40 087 45 989 52 445 23 619 37 891 62 753 52 368 61 354 153 929
Övrig omsättning 578 782 942 237 - 527 - 145 5 973 904
Rörelseresultat (EBIT) 1 194 -4 750 -5 771 -5 912 -5 886 -7 699 4 305 -3 311 -9 977 38 185
Resultat efter finansnetto 902 -6 064 -6 359 -6 626 -6 086 -7 875 4 378 -3 594 -10 532 38 224
Årets resultat 902 -6 064 -9 313 -5 396 -4 368 -10 077 3 187 -7 601 -3 232 22 163
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 425 6 294 10 125 12 026 10 787 8 877 1 244 1 289 1 953 2 007
Omsättningstillgångar 26 431 19 712 20 985 22 971 27 509 23 792 31 080 27 315 31 741 57 014
Tillgångar 28 856 26 006 31 110 34 997 38 296 32 669 32 324 28 604 33 694 59 021
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 905 1 003 7 067 6 381 11 776 16 144 4 559 1 372 8 973 29 205
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 300
Avsättningar (tkr) 2 928 3 020 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 5 577 4 500 6 333 8 167 0 0 1 397 7 084 0
Kortfristiga skulder 24 023 16 406 19 543 22 283 18 353 16 525 27 765 25 835 17 637 22 516
Skulder och eget kapital 28 856 26 006 31 110 34 997 38 296 32 669 32 324 28 604 33 694 59 021
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 590 1 285 1 047 1 026 43 83 96 1 057 1 665 857
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 677 10 059 12 408 11 776 7 563 13 840 11 293 8 747 16 408 15 148
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 421 5 044 6 071 5 653 3 840 7 088 5 663 5 171 8 983 7 767
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 000
Omsättning 44 303 40 869 46 931 52 682 23 619 38 418 62 753 52 513 67 327 154 833
Nyckeltal
Antal anställda 23 22 23 24 28 32 23 20 34 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 901 1 822 2 000 2 185 844 1 184 2 728 2 618 1 805 4 276
Personalkostnader per anställd (tkr) 782 856 862 828 472 647 850 774 872 719
Rörelseresultat, EBITDA 5 274 -1 659 -4 845 -4 546 -5 190 -7 332 4 894 -2 648 -9 008 39 338
Nettoomsättningförändring 9,08% -12,83% -12,31% 122,05% -37,67% -39,62% 19,83% -14,65% -60,14% -%
Du Pont-modellen 4,17% -21,63% -18,45% -16,82% -15,36% -23,32% 13,81% -11,54% -29,49% 64,91%
Vinstmarginal 2,75% -14,03% -12,48% -11,23% -24,90% -20,11% 7,11% -6,30% -16,20% 24,89%
Bruttovinstmarginal 60,26% 61,79% 52,67% 54,15% 56,40% 63,16% 65,44% 64,09% 50,15% 54,92%
Rörelsekapital/omsättning 5,51% 8,25% 3,14% 1,31% 38,77% 19,18% 5,28% 2,83% 22,99% 22,41%
Soliditet 6,60% 3,86% 22,72% 18,23% 30,75% 49,42% 14,10% 4,80% 26,63% 58,39%
Kassalikviditet 42,87% 65,24% 66,92% 62,17% 100,82% 80,78% 76,80% 85,27% 142,18% 208,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...