Visa allt om Aktiebolaget Nittsjö Keramik

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 795 4 924 5 125 4 992 5 561 5 577 5 388 4 725 4 987 5 671
Övrig omsättning 356 311 316 354 281 285 295 239 262 99
Rörelseresultat (EBIT) -140 64 -205 -148 249 338 124 70 -73 380
Resultat efter finansnetto -196 -3 -278 -130 192 306 88 -7 -185 289
Årets resultat -195 -3 -278 -1 101 161 62 0 5 102
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 555 537 610 670 744 650 660 726 515 572
Omsättningstillgångar 3 002 2 879 2 931 3 250 4 172 3 136 3 358 3 376 3 278 3 347
Tillgångar 3 557 3 416 3 540 3 920 4 916 3 786 4 018 4 102 3 792 3 919
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 789 984 987 1 266 1 883 1 781 2 053 1 990 1 991 1 986
Obeskattade reserver 0 0 0 0 131 81 0 0 14 211
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 867 1 450 1 550 1 325 1 425 725 825 925 550 675
Kortfristiga skulder 902 981 1 003 1 330 1 477 1 198 1 140 1 186 1 238 1 047
Skulder och eget kapital 3 557 3 416 3 540 3 920 4 916 3 786 4 018 4 102 3 792 3 919
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 362 487 426 562 573 487 628
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 306 2 322 2 262 1 642 2 516 1 766 1 758 1 451 1 490 1 544
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 838 795 749 676 977 759 854 807 757 966
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 432 0 0 0
Omsättning 5 151 5 235 5 441 5 346 5 842 5 862 5 683 4 964 5 249 5 770
Nyckeltal
Antal anställda 15 14 13 12 17 14 15 13 14 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 320 352 394 416 327 398 359 363 356 354
Personalkostnader per anställd (tkr) 210 223 233 226 236 214 216 221 204 196
Rörelseresultat, EBITDA -78 137 -130 -74 312 394 190 152 5 460
Nettoomsättningförändring -2,62% -3,92% 2,66% -10,23% -0,29% 3,51% 14,03% -5,25% -12,06% -%
Du Pont-modellen -3,94% 1,90% -5,76% -1,43% 5,11% 9,01% 3,14% 1,88% -1,82% 9,75%
Vinstmarginal -2,92% 1,32% -3,98% -1,12% 4,51% 6,11% 2,34% 1,63% -1,38% 6,74%
Bruttovinstmarginal 78,48% 82,29% 78,05% 80,91% 68,85% 80,29% 81,90% 84,51% 77,74% 80,74%
Rörelsekapital/omsättning 43,80% 38,55% 37,62% 38,46% 48,46% 34,75% 41,17% 46,35% 40,91% 40,56%
Soliditet 22,18% 28,81% 27,88% 32,30% 40,27% 48,62% 51,10% 48,51% 52,77% 54,55%
Kassalikviditet 87,92% 75,94% 92,52% 58,72% 56,67% 84,72% 104,21% 112,98% 85,54% 125,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...