Visa allt om Sjöbo Elnät Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 49 673 46 697 47 871 48 736 48 674 47 149 44 876 39 559 39 274 36 360
Övrig omsättning 4 001 3 686 2 663 1 319 1 326 1 632 2 173 1 970 2 188 1 946
Rörelseresultat (EBIT) 14 035 11 128 7 747 10 087 12 979 4 462 7 554 5 070 6 986 9 335
Resultat efter finansnetto 12 585 9 640 6 121 8 084 11 019 2 297 4 360 2 717 4 526 6 751
Årets resultat 6 961 5 052 3 630 2 030 2 514 1 455 1 517 5 1 503 1 470
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 141 842 133 588 126 175 118 746 113 720 112 441 114 456 105 670 104 416 102 939
Omsättningstillgångar 14 701 15 020 17 722 21 777 22 616 16 481 10 450 16 896 19 360 18 423
Tillgångar 156 543 148 608 143 897 140 523 136 336 128 922 124 906 122 566 123 776 121 362
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 328 27 267 24 259 22 629 23 099 22 085 22 130 20 613 22 109 22 106
Obeskattade reserver 61 000 57 300 54 100 52 600 47 270 39 670 39 350 37 050 34 340 31 900
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 36 000 36 000 36 000 54 000 40 500 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000
Kortfristiga skulder 27 215 28 041 29 538 11 294 25 467 13 167 9 426 10 903 13 327 13 356
Skulder och eget kapital 156 543 148 608 143 897 140 523 136 336 128 922 124 906 122 566 123 776 121 362
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 970 964 916 971 1 202 1 089 989 156 83 90
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 356 6 725 6 522 6 188 5 603 5 777 4 578 4 574 4 827 3 384
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 938 3 138 3 236 2 844 3 028 3 551 3 445 2 049 2 049 1 721
Utdelning till aktieägare 2 000 2 000 1 900 2 000 2 500 1 500 1 500 0 1 500 1 500
Omsättning 53 674 50 383 50 534 50 055 50 000 48 781 47 049 41 529 41 462 38 306
Nyckeltal
Antal anställda 16 17 17 17 17 17 14 13 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 105 2 747 2 816 2 867 2 863 2 773 3 205 3 043 3 273 3 636
Personalkostnader per anställd (tkr) 684 661 650 608 599 641 681 543 605 530
Rörelseresultat, EBITDA 22 383 19 008 15 804 17 706 20 355 13 037 14 657 12 129 14 023 16 181
Nettoomsättningförändring 6,37% -2,45% -1,77% 0,13% 3,23% 5,07% 13,44% 0,73% 8,01% -%
Du Pont-modellen 8,99% 7,53% 5,40% 7,22% 9,57% 3,46% 6,09% 4,42% 5,84% 7,79%
Vinstmarginal 28,33% 23,96% 16,23% 20,82% 26,81% 9,47% 16,94% 13,69% 18,40% 26,01%
Bruttovinstmarginal 75,40% 73,32% 71,46% 73,90% 75,45% 63,06% 70,17% 67,31% 68,33% 69,88%
Rörelsekapital/omsättning -25,19% -27,88% -24,68% 21,51% -5,86% 7,03% 2,28% 15,15% 15,36% 13,94%
Soliditet 51,05% 48,42% 46,18% 43,69% 42,50% 39,81% 40,94% 38,58% 37,84% 37,14%
Kassalikviditet 54,02% 53,56% 60,00% 192,82% 88,81% 122,43% 106,98% 151,14% 142,53% 136,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...