allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Västerbottens-Kurirens Media Aktiebolag

ORG.NR: 556009-4251
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipI samarbete med SEB
Omsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.
2013-122012-122011-12 
  Nettoomsättning (TKR) 242 716 269 981 275 859  
  Övrig omsättning (TKR) 19 293 20 485 21 915  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -8 320 17 193 3 709  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 23 873 42 596 26 080  
  Årets resultat (TKR) 24 597 36 130 24 292  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipI samarbete med SEB
Sammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.
2013-122012-122011-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 370 725 346 340 337 119  
  Omsättningstillgångar (TKR) 176 280 165 862 107 480  
  Tillgångar (TKR) 547 005 512 202 444 599  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 390 820 366 720 330 889  
  Minoritetsintressen (TKR) 1 519 1 463 1 360  
  Avsättningar (TKR) 8 211 9 907 12 339  
  Långfristiga skulder (TKR) 500 500 500  
  Kortfristiga skulder (TKR) 145 955 133 612 99 511  
  Skulder och eget kapital (TKR) 547 005 512 202 444 599  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipI samarbete med SEB
Sammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.
2013-122012-122011-12 
  Löner till styrelse & VD 1 853 1 990 1 961  
  Varav tantiem till styrelse & VD 217 209 226  
  Löner till övriga anställda 84 866 85 974 92 337  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 35 529 36 086 37 736  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipI samarbete med SEB
Nyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.
2013-122012-122011-12 
  Antal anställda 200 199 208  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 214 1 357 1 326  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 627 634 651  
  Nettoomsättningförändring -10,10 % -2,13 % 0,01 %  
  Vinstmarginal 10,19 % 19,35 % 9,58 %  
  Bruttovinstmarginal 88,01 % 88,55 % 88,99 %  
  Soliditet 71,45 % 71,60 % 74,42 %  
  Kassalikviditet 117,89 % 121,64 % 103,41 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipI samarbete med SEB
Omsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.
2013-122012-122011-12 
  Nettoomsättning (TKR) 184 486 199 630 201 526  
  Övrig omsättning (TKR) 2 110 2 089 2 397  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -25 289 -8 041 -20 896  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -14 470 3 220 -10 459  
  Årets resultat (TKR) 9 760 20 934 8 263  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipI samarbete med SEB
Sammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.
2013-122012-122011-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 291 949 291 896 302 251  
  Omsättningstillgångar (TKR) 115 439 112 379 91 168  
  Tillgångar (TKR) 407 388 404 275 393 419  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 270 460 261 200 240 566  
  Obeskattade reserver (TKR) 27 303 37 549 40 868  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 500 500 500  
  Kortfristiga skulder (TKR) 109 125 105 026 111 485  
  Skulder och eget kapital (TKR) 407 388 404 275 393 419  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipI samarbete med SEB
Sammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.
2013-122012-122011-12 
  Löner till styrelse & VD 1 828 1 965 1 936  
  Varav tantiem till styrelse & VD 217 209 226  
  Löner till övriga anställda 37 199 36 596 40 001  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 16 581 16 491 17 693  
  Utdelning till aktieägare 500 300 300  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipI samarbete med SEB
Nyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.
2013-122012-122011-12 
  Antal anställda 88 86 88  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 096 2 321 2 290  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 655 675 711  
  Nettoomsättningförändring -7,59 % -0,94 % 3,19 %  
  Vinstmarginal -7,03 % 6,51 % -4,17 %  
  Bruttovinstmarginal 79,85 % 81,85 % 82,07 %  
  Soliditet 71,62 % 71,45 % 68,80 %  
  Kassalikviditet 105,79 % 107,00 % 81,78 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 13 maj 2015

1px

1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen