allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Västerbottens-Kurirens Media Aktiebolag

ORG.NR: 556009-4251
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 239 361 227 977 242 716  
  Övrig omsättning (TKR) 12 373 13 347 19 293  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 5 246 -6 994 -8 320  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 31 846 30 890 23 873  
  Årets resultat (TKR) 29 142 31 096 24 597  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 357 725 362 220 370 725  
  Omsättningstillgångar (TKR) 214 463 201 886 176 280  
  Tillgångar (TKR) 572 188 564 106 547 005  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 450 278 421 416 390 820  
  Minoritetsintressen (TKR) 1 713 1 433 1 519  
  Avsättningar (TKR) 6 113 7 033 8 211  
  Långfristiga skulder (TKR) 11 000 11 000 500  
  Kortfristiga skulder (TKR) 103 084 123 224 145 955  
  Skulder och eget kapital (TKR) 572 188 564 106 547 005  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 1 556 1 504 1 853  
  Varav tantiem till styrelse & VD           0 217  
  Löner till övriga anställda 78 595 82 926 84 866  
  Varav resultatlön till övriga anställda           0            
  Sociala kostnader 33 971 33 756 35 529  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 178 186 200  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 345 1 226 1 214  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 658 652 627  
  Nettoomsättningförändring 4,99 % -6,07 % -10,10 %  
  Vinstmarginal 13,54 % 13,70 % 10,19 %  
  Bruttovinstmarginal 91,17 % 90,55 % 88,01 %  
  Soliditet 78,69 % 74,71 % 71,45 %  
  Kassalikviditet 204,30 % 161,38 % 117,89 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 209 223 191 061 184 486  
  Övrig omsättning (TKR) 70 53 2 110  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -6 398 -20 094 -25 289  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 23 089 19 581 -14 470  
  Årets resultat (TKR) 29 003 37 986 9 760  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 286 933 289 608 291 949  
  Omsättningstillgångar (TKR) 171 688 140 384 115 439  
  Tillgångar (TKR) 458 621 429 992 407 388  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 336 949 307 946 270 460  
  Obeskattade reserver (TKR) 15 013 22 623 27 303  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 11 000 11 000 500  
  Kortfristiga skulder (TKR) 95 659 88 423 109 125  
  Skulder och eget kapital (TKR) 458 621 429 992 407 388  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 1 531 1 489 1 828  
  Varav tantiem till styrelse & VD           0 217  
  Löner till övriga anställda 49 927 37 830 37 199  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 22 459 16 492 16 581  
  Utdelning till aktieägare 0 0 500  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 111 86 88  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 885 2 222 2 096  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 688 677 655  
  Nettoomsättningförändring 9,51 % 3,56 % -7,59 %  
  Vinstmarginal 11,49 % 10,84 % -7,03 %  
  Bruttovinstmarginal 87,44 % 81,23 % 79,85 %  
  Soliditet 76,02 % 75,72 % 71,62 %  
  Kassalikviditet 175,44 % 158,76 % 105,79 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 12 september 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X