allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Västerbottens-Kurirens Media Aktiebolag

ORG.NR: 556009-4251
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2014-122013-122012-12 
  Nettoomsättning (TKR) 227 977 242 716 269 981  
  Övrig omsättning (TKR) 13 347 19 293 20 485  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -6 994 -8 320 17 193  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 30 890 23 873 42 596  
  Årets resultat (TKR) 31 096 24 597 36 130  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2014-122013-122012-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 362 220 370 725 346 340  
  Omsättningstillgångar (TKR) 201 886 176 280 165 862  
  Tillgångar (TKR) 564 106 547 005 512 202  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 421 416 390 820 366 720  
  Minoritetsintressen (TKR) 1 433 1 519 1 463  
  Avsättningar (TKR) 7 033 8 211 9 907  
  Långfristiga skulder (TKR) 11 000 500 500  
  Kortfristiga skulder (TKR) 123 224 145 955 133 612  
  Skulder och eget kapital (TKR) 564 106 547 005 512 202  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2014-122013-122012-12 
  Löner till styrelse & VD 1 504 1 853 1 990  
  Varav tantiem till styrelse & VD 0 217 209  
  Löner till övriga anställda 82 926 84 866 85 974  
  Varav resultatlön till övriga anställda 0                      
  Sociala kostnader 33 756 35 529 36 086  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2014-122013-122012-12 
  Antal anställda 186 200 199  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 226 1 214 1 357  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 652 627 634  
  Nettoomsättningförändring -6,07 % -10,10 % -2,13 %  
  Vinstmarginal 13,70 % 10,19 % 19,35 %  
  Bruttovinstmarginal 90,55 % 88,01 % 88,55 %  
  Soliditet 74,71 % 71,45 % 71,60 %  
  Kassalikviditet 161,38 % 117,89 % 121,64 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2014-122013-122012-12 
  Nettoomsättning (TKR) 191 061 184 486 199 630  
  Övrig omsättning (TKR) 53 2 110 2 089  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -20 094 -25 289 -8 041  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 19 581 -14 470 3 220  
  Årets resultat (TKR) 37 986 9 760 20 934  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2014-122013-122012-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 289 608 291 949 291 896  
  Omsättningstillgångar (TKR) 140 384 115 439 112 379  
  Tillgångar (TKR) 429 992 407 388 404 275  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 307 946 270 460 261 200  
  Obeskattade reserver (TKR) 22 623 27 303 37 549  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 11 000 500 500  
  Kortfristiga skulder (TKR) 88 423 109 125 105 026  
  Skulder och eget kapital (TKR) 429 992 407 388 404 275  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2014-122013-122012-12 
  Löner till styrelse & VD 1 489 1 828 1 965  
  Varav tantiem till styrelse & VD 0 217 209  
  Löner till övriga anställda 37 830 37 199 36 596  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 16 492 16 581 16 491  
  Utdelning till aktieägare 0 500 300  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2014-122013-122012-12 
  Antal anställda 86 88 86  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 222 2 096 2 321  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 677 655 675  
  Nettoomsättningförändring 3,56 % -7,59 % -0,94 %  
  Vinstmarginal 10,84 % -7,03 % 6,51 %  
  Bruttovinstmarginal 81,23 % 79,85 % 81,85 %  
  Soliditet 75,72 % 71,62 % 71,45 %  
  Kassalikviditet 158,76 % 105,79 % 107,00 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 24 maj 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen