Visa allt om Sollebrunns Järnhandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 13 344 12 503 12 279 12 722 12 631 11 383 10 432 10 555 10 563 10 258
Övrig omsättning 146 4 10 5 11 - 11 - 20 -
Rörelseresultat (EBIT) 22 653 8 395 980 -88 99 331 510 231
Resultat efter finansnetto 760 679 34 421 999 -82 77 295 478 206
Årets resultat 777 121 73 218 548 10 56 172 256 111
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 32 32 43 60 78 104 136 152 235
Omsättningstillgångar 7 211 6 964 8 031 7 907 7 583 7 265 7 242 7 071 7 051 6 780
Tillgångar 7 222 6 996 8 063 7 950 7 642 7 343 7 346 7 206 7 203 7 015
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 148 4 370 4 249 4 176 3 958 3 410 3 400 3 343 3 171 2 915
Obeskattade reserver 363 396 476 546 433 183 283 290 238 118
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 750 810 870 930 990
Kortfristiga skulder 1 713 2 230 3 338 3 228 3 252 3 001 2 854 2 703 2 864 2 993
Skulder och eget kapital 7 222 6 996 8 063 7 950 7 642 7 343 7 346 7 206 7 203 7 015
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 1 905 1 677 1 537 1 642 1 395 1 351 1 264 1 209 1 201 1 265
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 602 585 525 557 485 451 456 427 432 446
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 490 12 507 12 289 12 727 12 642 11 383 10 443 10 555 10 583 10 258
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 224 2 084 2 047 2 120 2 526 2 277 2 086 1 759 1 761 1 710
Personalkostnader per anställd (tkr) 421 388 347 362 358 349 342 268 259 289
Rörelseresultat, EBITDA 22 653 19 413 998 -62 141 427 593 326
Nettoomsättningförändring 6,73% 1,82% -3,48% 0,72% 10,96% 9,12% -1,17% -0,08% 2,97% -%
Du Pont-modellen 10,54% 9,72% 0,43% 5,28% 13,11% -1,01% 1,63% 4,90% 7,32% 3,49%
Vinstmarginal 5,70% 5,44% 0,29% 3,30% 7,93% -0,65% 1,15% 3,34% 4,99% 2,39%
Bruttovinstmarginal 26,96% 30,62% 24,57% 28,23% 29,70% 23,54% 25,58% 27,66% 27,43% 27,45%
Rörelsekapital/omsättning 41,20% 37,86% 38,22% 36,78% 34,29% 37,46% 42,06% 41,38% 39,64% 36,92%
Soliditet 75,20% 66,88% 57,05% 57,59% 55,97% 48,28% 49,06% 49,29% 46,40% 42,76%
Kassalikviditet 102,98% 67,67% 81,94% 61,12% 71,19% 88,67% 89,21% 50,28% 65,78% 51,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...