Visa allt om Sollebrunns Järnhandel Aktiebolag
Visa allt om Sollebrunns Järnhandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 12 312 13 344 12 503 12 279 12 722 12 631 11 383 10 432 10 555 10 563
Övrig omsättning 142 146 4 10 5 11 - 11 - 20
Rörelseresultat (EBIT) 311 22 653 8 395 980 -88 99 331 510
Resultat efter finansnetto 310 760 679 34 421 999 -82 77 295 478
Årets resultat 174 777 121 73 218 548 10 56 172 256
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 11 32 32 43 60 78 104 136 152
Omsättningstillgångar 7 403 7 211 6 964 8 031 7 907 7 583 7 265 7 242 7 071 7 051
Tillgångar 7 449 7 222 6 996 8 063 7 950 7 642 7 343 7 346 7 206 7 203
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 822 5 148 4 370 4 249 4 176 3 958 3 410 3 400 3 343 3 171
Obeskattade reserver 443 363 396 476 546 433 183 283 290 238
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 750 810 870 930
Kortfristiga skulder 2 185 1 713 2 230 3 338 3 228 3 252 3 001 2 854 2 703 2 864
Skulder och eget kapital 7 449 7 222 6 996 8 063 7 950 7 642 7 343 7 346 7 206 7 203
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 691 1 905 1 677 1 537 1 642 1 395 1 351 1 264 1 209 1 201
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 602 602 585 525 557 485 451 456 427 432
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 454 13 490 12 507 12 289 12 727 12 642 11 383 10 443 10 555 10 583
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 6 6 6 5 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 462 2 224 2 084 2 047 2 120 2 526 2 277 2 086 1 759 1 761
Personalkostnader per anställd (tkr) 468 421 388 347 362 358 349 342 268 259
Rörelseresultat, EBITDA 322 22 653 19 413 998 -62 141 427 593
Nettoomsättningförändring -7,73% 6,73% 1,82% -3,48% 0,72% 10,96% 9,12% -1,17% -0,08% -%
Du Pont-modellen 4,19% 10,54% 9,72% 0,43% 5,28% 13,11% -1,01% 1,63% 4,90% 7,32%
Vinstmarginal 2,53% 5,70% 5,44% 0,29% 3,30% 7,93% -0,65% 1,15% 3,34% 4,99%
Bruttovinstmarginal 30,37% 26,96% 30,62% 24,57% 28,23% 29,70% 23,54% 25,58% 27,66% 27,43%
Rörelsekapital/omsättning 42,38% 41,20% 37,86% 38,22% 36,78% 34,29% 37,46% 42,06% 41,38% 39,64%
Soliditet 69,37% 75,20% 66,88% 57,05% 57,59% 55,97% 48,28% 49,06% 49,29% 46,40%
Kassalikviditet 71,67% 102,98% 67,67% 81,94% 61,12% 71,19% 88,67% 89,21% 50,28% 65,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...