Visa allt om Agility AB
Visa allt om Agility AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 055 819 942 228 865 948 802 835 845 469 802 593 618 594 680 058 569 378 528 945
Övrig omsättning 136 238 127 188 121 142 252 511 160 068 98 021 23 807 14 610 3 843 5 458
Rörelseresultat (EBIT) 7 641 -2 029 -1 361 9 436 6 515 -86 -20 699 -2 107 -17 431 -1 999
Resultat efter finansnetto 8 946 -724 -179 10 500 5 257 -120 -20 572 -2 615 -16 587 -795
Årets resultat 9 018 -600 -55 11 304 5 406 28 -25 028 -2 615 -15 547 -783
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 071 24 210 26 004 23 978 25 065 25 305 24 183 7 607 6 137 4 828
Omsättningstillgångar 150 339 160 516 154 790 148 606 134 233 106 786 110 719 113 360 97 096 92 560
Tillgångar 173 410 184 726 180 794 172 584 159 298 132 091 134 902 120 967 103 233 97 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 457 47 439 47 886 47 941 36 637 31 231 23 403 7 988 10 603 21 149
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 986 3 110 3 366 3 497 4 309 4 509 4 900 461 608 639
Långfristiga skulder 2 180 2 320 2 607 2 887 3 027 3 167 3 307 3 447 3 587 3 727
Kortfristiga skulder 111 787 131 857 126 935 118 259 115 325 93 184 103 292 109 071 88 435 71 873
Skulder och eget kapital 173 410 184 726 180 794 172 584 159 298 132 091 134 902 120 967 103 233 97 388
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 3 275 3 145 3 702 2 914 3 701 3 536 3 530 2 902 3 412 2 451
Varav tantiem till styrelse & VD - 209 624 607 863 0 864 292 839 141
Löner till övriga anställda 75 513 75 776 74 722 67 387 65 087 61 733 62 730 59 887 53 044 46 253
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 37 718 37 046 34 737 32 999 31 592 30 042 31 313 28 594 25 289 23 305
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 192 057 1 069 416 987 090 1 055 346 1 005 537 900 614 642 401 694 668 573 221 534 403
Nyckeltal
Antal anställda 163 169 169 164 157 154 159 152 142 132
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 477 5 575 5 124 4 895 5 385 5 212 3 891 4 474 4 010 4 007
Personalkostnader per anställd (tkr) 781 730 714 692 678 685 654 657 690 618
Rörelseresultat, EBITDA 9 410 -80 484 11 279 8 239 1 084 -20 076 -1 619 -17 078 -1 508
Nettoomsättningförändring 12,06% 8,81% 7,86% -5,04% 5,34% 29,74% -9,04% 19,44% 7,64% -%
Du Pont-modellen 5,41% -0,12% 0,17% 6,60% 4,43% 0,41% -14,35% -0,77% -14,97% 0,13%
Vinstmarginal 0,89% -0,02% 0,04% 1,42% 0,84% 0,07% -3,13% -0,14% -2,71% 0,02%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,65% 3,04% 3,22% 3,78% 2,24% 1,69% 1,20% 0,63% 1,52% 3,91%
Soliditet 32,56% 25,68% 26,49% 27,78% 23,00% 23,64% 17,35% 6,60% 10,27% 21,72%
Kassalikviditet 134,49% 121,73% 121,94% 125,66% 116,40% 114,60% 107,19% 103,93% 109,79% 128,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...