Visa allt om Höganäs Hamnbyggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 572 2 612 2 559 3 511 4 733 4 861 4 552 5 132 5 268 4 663
Övrig omsättning 44 20 49 193 215 236 - - - 100
Rörelseresultat (EBIT) 316 -312 -401 782 1 778 2 603 1 890 3 669 3 428 2 916
Resultat efter finansnetto 316 -312 -401 785 1 783 2 604 1 891 3 682 3 439 2 924
Årets resultat 0 0 0 0 1 302 1 944 1 482 2 573 2 508 1 991
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 151 18 134 18 905 9 671 11 311 10 280 11 842 8 624 7 662 8 193
Omsättningstillgångar 932 364 3 228 715 682 344 2 161 2 494 772 1 646
Tillgångar 22 083 18 498 22 133 10 386 11 993 10 624 14 003 11 118 8 434 9 839
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 546 546 546 546 546 546 546 544 544 544
Obeskattade reserver 1 038 1 195 989 609 555 539 573 693 585 629
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 476 16 093 7 519 9 231 10 231 9 369 9 471 7 757 6 247 0
Kortfristiga skulder 23 664 13 079 0 661 170 3 413 2 124 1 058 8 666
Skulder och eget kapital 22 083 18 498 22 133 10 386 11 993 10 624 14 003 11 118 8 434 9 839
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 616 2 632 2 608 3 704 4 948 5 097 4 552 5 132 5 268 4 763
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 870 706 1 873 2 656 3 531 4 336 3 582 4 166 3 995 3 719
Nettoomsättningförändring -1,53% 2,07% -27,11% -25,82% -2,63% 6,79% -11,30% -2,58% 12,97% -%
Du Pont-modellen 1,43% -1,69% -1,81% 7,56% 14,87% 24,51% 13,50% 33,12% 40,78% 29,72%
Vinstmarginal 12,29% -11,94% -15,67% 22,36% 37,67% 53,57% 41,54% 71,75% 65,28% 62,71%
Bruttovinstmarginal 18,51% -12,71% -17,58% 16,78% 33,02% 48,69% 41,52% 71,49% 65,07% 60,39%
Rörelsekapital/omsättning 35,34% -11,49% -384,96% 20,36% 0,44% 3,58% -27,50% 7,21% -5,43% -150,55%
Soliditet 6,14% 7,99% 5,95% 9,58% 7,96% 8,88% 6,91% 9,38% 11,44% 10,13%
Kassalikviditet 4 052,17% 54,82% 24,68% -% 103,18% 202,35% 63,32% 117,42% 72,97% 18,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...