Upptäck nya Allabolag Vi jobbar just nu med en ny version av Allabolag. Utforska den nya siten och var med och påverka här: https://beta.allabolag.se/
Företagsvärdering Premium

Värdera ditt eller andras företag

Vi erbjuder marknadens bästa och mest prisvärda företagsvärdering

Vår företagsvärdering ger dig en grundlig rapport på ett enskilt företag - ditt eget eller andras. Här får du ta del av finansiell historik, resultat- och balansräkning samt viktiga nyckeltal. Allt samlas i ett utförligt dokument.

Köp nu
Analys av grafer
Beslutsfattare vid datorn

Ta korrekta beslut

Med hjälp av företagsvärdering kan du se historik på hur bolaget och branschen har presterat. Du kan ta del av tio års bokslutshistorik, mönster eller dolda värden i fastigheter och maskiner. Här får du även en noggrann och precis värdering som skapar trygghet i dina framtida affärer.

Exempel på när våra kunder använder företagsvärdering:

  • Vid köp och försäljning av företag eller förändring av delägarskap, som exempelvis när en delägare skall köpas ut.

  • Införande av incitamentprogram och utvärdering av olika strategiska alternativ.

  • Skatte- och taxeringsärenden, försäkringsärenden och bodelning.

Köp Företagsvärdering

Leverans sker direkt, förutsatt att företaget är värderingsbart. För exempel på företagsvärdering, klicka här.

Bolagsvärdering

6995 kr ex.moms

Koncernvärdering

9995 kr ex.moms

Vanligaste frågorna om Företagsvärdering