Ulla-Bett Florise Ekström

Kvinna, född i Maj 1933