Kamali

Varumärke tillhör Kamali Organisation AB

Ansökningsnummer 2022-03104
Ansökningsdatum 2022-06-03
Registreringsnummer 622191
Registreringsdatum 2022-06-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2032-06-03
Typ Figurativt

Kamali

Varor & Tjänster

Klass: 41

Publicering av undervisningsmaterial; publicering av undervisningsmaterial för utbildning; publicering av utbildnings- och undervisningshandböcker; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; utbildnings- och undervisningstjänster; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; författande av filmmanus; filmstudior; filmstudiotjänster; film- och videofilmproduktion; filmproduktion, andra än reklamfilmer; filmproduktion för underhållningsändamål; filmproduktion för utbildningsändamål; filmredigering; konsultation avseende film- och musikproduktion; tjänster för produktion av filmer; produktion av ljud-, video- och multimedieinspelningar samt fotografering; fotografering; ljud- och videoproduktion samt fotografering; elektronisk publicering av direktanslutna böcker och tidskrifter; elektronisk publicering av texter och trycksaker på internet, inte reklamtexter; publicering av böcker, magasin och veckotidningar; publicering av böcker; publicering av fotografier; videoredigeringstjänster för evenemang; social klubbverksamhet för underhållningsändamål; anordnande av workshops; anordnande och genomförande av workshops och seminarier om självmedvetenhet; coachning [träning]; personlig coachning [utbildning]; handledning och instruktion som avser coachning inom ekonomi och finans.