Hemstad

Varumärke tillhör 4+ventures AB

Ansökningsnummer 2020-01574
Ansökningsdatum 2020-03-04
Registreringsnummer 607405
Registreringsdatum 2020-03-24
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-03-04
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Anordnande av förevisningar för kommersiella ändamål; arrangerande och genomförande av mässor och utställningar för reklamändamål; arrangerande och genomförande av mässor och utställningar för affärsändamål; arrangerande och genomförande av utställningar på handelsmässor; arrangerande och uppförande av konstutställningar för kommersiella- eller reklamändamål; demonstration [för marknadsförande/annonserande avseenden]; förrättning av bransch-/industrimässor; främjande och genomförande av handelsmässor; genomförande, anordnande och organisering av branschmässor för kommersiella och reklamrelaterade ändamål; genomförande av handelsmässor inom bilområdet; genomförande av utställningar för affärsändamål; genomförande av utställningar för handelsändamål; genomförande av utställningar för reklamändamål; genomförande av utställningar och branschmässor för företag och i säljfrämjande syfte; genomförande av virtuella handelsmässor online; hållande av företagsvisningar; management av handelsmässor; marknadsföring av mässor för handelsändamål; modevisningar för kommersiella ändamål; organiserande av utställningar av blommor och växter för kommersiella- eller reklamändamål; organisering av evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella, säljfrämjande verksamhet och reklamändamål; planering och ledning av handelsmässor, utställningar och presentationer för ekonomiska eller reklamrelaterade ändamål; utställningar för kommersiella eller reklamrelaterade ändamål; anordnande av branschmässor; anordnande av demonstrationer för handelsändamål; anordnande av demonstrationer för reklamändamål; anordnande av förevisningar för handelsändamål; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; anordnande av mässor och utställningar för kommersiella ändamål eller reklamändamål; anordnande av modevisningar i reklamsyfte; anordnande av modevisningar för kommersiella ändamål; anordnande av tillställningar för kommersiella- och reklamändamål; anordnande av utställningar för kommersiella ändamål eller reklamändamål; anordnande av utställningar för kommersiella eller reklamändamål; anordnande av utställningar eller event för kommersiella eller reklammässiga ändamål; anordnande av utställningar och mässor för kommersiella- och reklamändamål; anordnande av utställningar för affärs- eller handelsändamål; anordnande av utställningar för kommersiella ändamål; anordnande av utställningar för reklamändamål; anordnande av utställningar för företagsändamål; anordnande av visningar för affärsändamål; anordnande av visningar för kommersiella ändamål; anordnande och genomförande av utställningar för företagsändamål; anordnande och genomförande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; anordnande och genomförande av handelsmässor för kommersiella ändamål; anordnande och genomförande av handelsmässor rörande förlagsverksamhet; anordnande och genomförande av varumässor; anordnande och genomförande av affärsmässor; anordnande och genomförande av kommersiella utställningar och shower; anordnande och genomförande av kommersiella utställningar; anordnande och genomförande av handelsmässor; arrangerande av utställningar för affärsändamål; återförsäljartjänster avseende konstnärsmaterial; återförsäljartjänster avseende utrustning för kylning; återförsäljartjänster avseende inredning; återförsäljartjänster avseende handdrivna verktyg för konstruktion; återförsäljartjänster avseende handdrivna redskap för konstruktion; återförsäljartjänster avseende anordningar för sanitet; återförsäljning avseende inredning; återförsäljning avseende tråd; återförsäljning avseende möbler; detaljhandelstjänster avseende kemikalier för användning i trädgårdsskötsel; detaljhandelstjänster avseende tråd; detaljhandelstjänster avseende handdrivna verktyg för konstruktion; detaljhandelstjänster avseende anordningar för sanitet; detaljhandelstjänster avseende sanitära installationer; detaljhandelstjänster avseende värmare; grosshandel avseende handdrivna redskap för konstruktion; grosshandel avseende handdrivna verktyg för konstruktion; grosshandel avseende inredning; grosshandel avseende sanitär utrustning; grosshandel avseende sanitära installationer; grosshandel avseende tråd; partihandel avseende möbler; uthyrning av försäljningsstånd.