GEMENSAMMA KRAFTER

Varumärke tillhör Gemensamma Krafter Sverige AB

Ansökningsnummer 2017-01085
Ansökningsdatum 2017-02-14
Registreringsnummer 539015
Registreringsdatum 2017-04-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-04-10
Typ Figurativt

GEMENSAMMA KRAFTER

Varor & Tjänster

Klass: 44

Hälso- och sjukvårdstjänster för människor.

Klass: 45

Tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov, nämligen personliga service- och stödtjänster för funktionshindrade.