Tic Trädgårdproffsens inköpscentral

Varumärke tillhör Omnia Garden AB

Ansökningsnummer 2017-05303
Ansökningsdatum 2017-08-08
Registreringsnummer 542258
Registreringsdatum 2017-11-03
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-11-03
Typ Figurativt

Tic  Trädgårdproffsens inköpscentral

Varor & Tjänster

Klass: 35

Återförsäljartjänster avseende trädgårdsprodukter; återförsäljartjänster avseende audiovisuell utrustning; återförsäljartjänster avseende undervisningsmaterial; återförsäljartjänster avseende djurfoder; återförsäljartjänster avseende anordningar för vattenförsörjning; återförsäljartjänster avseende jordbruksredskap; återförsäljartjänster avseende golvbeläggningar; återförsäljartjänster avseende bagage; återförsäljartjänster avseende kemiska produkter för skogsbruksändamål; återförsäljartjänster avseende kemikalier för användning i trädgårdsskötsel; återförsäljartjänster avseende artiklar för trädgårdsskötsel; återförsäljartjänster avseende trycksaker; återförsäljartjänster avseende strö för djur; återförsäljartjänster avseende maskinvara; återförsäljartjänster avseende utrustning för trädgårdsskötsel; återförsäljartjänster avseende kontorsmateriel och pappersvaror; återförsäljartjänster avseende programvara; återförsäljning av utrustning för trädgårdsskötsel; återförsäljning avseende hygienredskap för djur; återförsäljning avseende inredning; återförsäljning avseende kemikalier för användning inom jordbruk; återförsäljning avseende kemiska produkter för skogsbruksändamål; återförsäljning avseende jordbruksredskap; återförsäljning avseende utrustning för informationsteknik; återförsäljning avseende undervisningsmaterial; återförsäljning avseende trädgårdsprodukter; återförsäljning avseende blommor; detaljhandelstjänster avseende utrustning för informationsteknik; detaljhandelstjänster avseende kemiska produkter för skogsbruksändamål; detaljhandelstjänster avseende kemikalier för användning i trädgårdsskötsel; återförsäljning avseende husdjursprodukter; återförsäljning avseende produkter för trädgårdsskötsel; återförsäljning avseende djurfoder; återförsäljning avseende artiklar för trädgårdsskötsel; återförsäljning avseende tråd; återförsäljning avseende kemikalier för användning i trädgårdsskötsel; återförsäljartjänster avseende blommor; återförsäljartjänster avseende belysning; återförsäljartjänster avseende kemikalier för användning inom jordbruk; återförsäljning avseende solbäddar; återförsäljning avseende värmare; återförsäljning avseende inspelat innehåll.